قیمت پول خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا بلافاصله دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ + جدول


کد خبر: ۳۰۲۵۶۷۴

گذشته تاریخی تخلیه: ۱۲:۴۷ – ۰۸ آوریل ۱۴۰۱

نرخ پول خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت طلا بلافاصله دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ را در جدول زیر تبصره کنید. علاوه بر این قیمت پول نقد امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربع پول نقد، قیمت جهانی طلا، طلای مذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستعمل را نیز تبصره می کنید.

قیمت سکه و طلا

{به روز} رسانی: دوشنبه ۸ فروردین – ۱۱:۵۲

طبقه بندی عنوان

قیمت (SAR)

طلای ۱۸/۷۵۰ عیار ۱۲.۴۳۰.۰۰۰
طلای خالص ۱۶.۵۷۳۰۰۰
طلای ۱۸/۷۴۰ عیار ۱۲۲۶۴۰۰۰
طلای استفاده شده ۱۲,۲۶۴,۰۹۰
پول نقد ورودی برای خرده فروشی ۱۲۵.۹۸۰.۰۰۰
کالا پول نقد بهار آزادی خوب ۱۲۰.۷۴۰.۰۰۰
هش نیم پول نقد ۷۴,۲۰۰,۰۰۰
ربع پول نقد هش ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
کالا جدید پول نقد تک ۲۴,۵۴۰,۰۰۰
همه ارزها (در گذشته اجتناب کرده اند ۸۶) ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
نیم پول نقد (در گذشته اجتناب کرده اند ۸۶) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ربع پول نقد (در گذشته اجتناب کرده اند ۸۶) ۳۰۰۰۰۰۰۰
تخلیه پول ۵۳۸۰۰۰۰۰
کمتر اجتناب کرده اند خوب کیلو رقیق کنید ۵۳,۸۹۰,۰۰۰
وزن طلا ۵۳,۸۳۰,۰۰۰
وزن جهانی / قیراط ۵۳۳۵۶۰۰۰
حباب پول نقد امامی ۴,۱۷۰,۰۰۰
پول نقد حباب آزادی بهار ۲۷۰۰۰۰
نیم پول نقد حباب دار ۱۳,۳۴۰,۰۰۰
افراد طلا ۱,۹۳۵