قیمت پول نقد ریزش کرد/ دلار بازو به عصا شدنرخ حواله نیما بلافاصله وارد کانال ۲۵ هزار تومان شد. دسترس در بازار سلیمانیه هم بلافاصله نرخ دلار به دلار تهران نزدیک شد. دلار هرات هم بالای ۲۷ هزار ۳۵۰ تومان به کالا رسید.