لحظه وحشتناک زیر گرفتن راننده توسط یک خودروی دیگر در تبریز + فیلم
‌بعد از وقوع تصادف بین دوخودرو؛ راننده یکی از خودرو‌ها راننده دیگر را زیر گرفت.