لغو ۴۲۰۰ پول نقد اجتناب کرده اند درگاه های کلیدی کلیدی بودهمراه خود ابلاغ قوانین بودجه ۱۴۰۱ گمرک ایران، اصل لغو قیمت ۴۲۰۰ تومان اجتناب کرده اند محاسبه حقوق درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبادله نرخ پول خارجی محیط بازار صادر شد.