لیسانس استقلال داوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیکان


نوزار رودنل معتقد است مدافع برزیلی استقلال به خطا ریختن شده است.

تجربه داوری بازی استقلالمناسبت ۲۴ نوذر رودنل کارشناس داوری در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران، کسب اطلاعات در مورد داوری مهدوی در دیدار استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پکان اظهار داشت:

وی شکسته نشده داد: در برخی صحنه ها اشتباهاتی مرتکب شد کدام ممکن است تاثیرگذار بود. در دقیقه دوم قرار نبود تأثیر می گذارد مهاجم استقلال رخ دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دقیقه ۵۴ توپ به کف دست شرکت کننده بیکان در محوطه جریمه برخورد نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده مسابقه مناسب شد. بسیار قدرتمند خطای داور ریختن مدافع استقلال بود از صحنه یکی اجتناب کرده اند شرایط ریختن مستقیم را نداشت. توپ در اختیار مهاجم بیکان نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید داور باید به مدافع آبی ها مقوا زرد آرم می داد.