مانترا حامیان جمعه امام جمعه مشهد همراه خود حضور ایشان: عالم حدست سالار! / علم الهدی: روبرو شدن پای انقلاب قیمت دارد


مشاور ولی فقیه در خراسان رضوی اظهار داشت: روبرو شدن در امتداد طرف انقلاب قیمت دارد متعاقباً نسبت به توهین را انتخاب کنید و انتخاب کنید توهینی کدام ممکن است به شخصی تبدیل می شود ظریف نیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند واکسینه شده ام به سمت تهمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توهین.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی

مناسبت ۲۴حجت الاسلام سیداحمد علم الهدی روز دوشنبه در مخلوط جمعی اجتناب کرده اند مردمان مشهد کدام ممکن است در اعتراض به آنچه اجتناب کرده اند نابودی عالم هدایت می دانستند تجمع کرده بودند، تصدیق شد: دوستان انقلاب باید ملاحظه کنند کدام ممکن است چه کسانی {در این} زمینه صحبت می کنند. پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواظب پایین دشمن باشید، تفریحی نکنید، باید مواظب کلام شخصی باشیم ۹ طوری کدام ممکن است ما را در کلام شخصی گرفتار درگاه الهی تدریجی.

وی یکپارچه داد: اکنون شرایط ملت ما در دنیا ظریف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمن ناظر اتفاقات خانه ملت {است تا} موضوعی برای سرکوب پیدا تدریجی.

مشاور ولی فقیه در خراسان رضوی اظهار داشت: دشمن از آن آگاه است کدام ممکن است رویارویی نیروی دریایی همراه خود مردمان ما وهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وهم دروغین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است جستجو در سرکوب سیاسی {است تا} مردمان را نسبت به نظام بدبین تدریجی.

علم الهدی آنچه در شرایط کنونی مقدم بر {همه چیز است}، محافظت وحدت دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: دشمن همراه خود وجود اختلاف تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلیقه امتحان شده می تدریجی وحدت ما را متزلزل تدریجی با این حال وحدت باید محافظت شود.

به گزارش خبرگزاری مناسب، نمایندگی کنندگان {در این} تجمع همراه خود سردادن شعارهایی اجتناب کرده اند جمله «ای دفاع ولایت، پشتیبان باشی باشیم، بر پرچم هدایت ایستاده ایم، امام جمعه ما حامی انقلاب است». , اخلاص … امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس انقلاب، امام مخلوط ما صدای انقلاب است.» امام رضا، انقلاب ایثار است».