محتوای متنی احساسی اشرف معلم ایران برای تصویر علی دایی +علی دایی یکی اجتناب کرده اند ۸ اسطوره فوتبال جهان بود کدام ممکن است وارد قرعه کشی جام جهانی شد.