مخالفت برگام در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا انگشت بالا را دارد/ راهبرد مشخصی در مذاکرات وین {وجود ندارد}


جاوید قربان اوغلو

مناسبت ۲۴ زینب قبیشاوی: مذاکرات وین در یک واحد سطح متوقف شد. ظاهرا با توجه به لغو تحریم های سپاه پاسداران اختلاف تذکر موجود است. سخنرانی دیروز حسین امیرعبداللهیان یادآور ریختن بنزین روی شومینه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتقدان برجام را از نزدیک برانگیخت. به همان اندازه جایی کدام ممکن است در میانه مذاکرات آرزو کرد برکناری وزیر خارجه شدند. در چنین شرایطی خاص نیست آینده مذاکرات احیای برجام چه ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات بی نظیر برای مقابله همراه خود آن ها پاداش مذاکره را خواهد داد هر دو همراه خود شرایط جدید مذاکره خواهد کرد. جاوید قربان اوغلو، دیپلمات سابق وزارت امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناس امور بین الملل، همراه خود تجزیه و تحلیل وضعیت کنونی مذاکرات به این نتیجه رسید کدام ممکن است بهترین ضرر ایران نبود تکنیک خاص در مذاکرات وین است. شاهد این مدعا، اظهارات متناقض وزارت امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیرخانه شورای برتر ایمنی سراسری است. کلماتی کدام ممکن است گاه متناقض را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر اوقات تصحیح می شوند. قربان اوغلو در گفتگو همراه خود رویداد۲۴ ذکر شد: مذاکرات وین ۲ هفته است کدام ممکن است به حالت افتادگی درآمده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید منتظر نتیجه بازدید انریکه مورا به آمریکا پس اجتناب کرده اند سفرش به تهران باشیم. به نظر می رسد مانند است در جاری حاضر جناح های اپوزیسیون هم در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در آمریکا انگشت برتر را دارند.


اصولاً بیاموزید: خواه یا نه حمله همه جانبه سعید جلیلی به امیرعبدالله/وزیر خارجه منتفی تبدیل می شود؟


جاوید قربان اوغلو در گفتگو همراه خود رویداد۲۴ ذکر شد: مذاکرات وین ۲ هفته است کدام ممکن است به حالت افتادگی درآمده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید منتظر نتیجه بازدید انریکه مورا به آمریکا پس اجتناب کرده اند سفرش به تهران باشیم. به نظر می رسد مانند است در جاری حاضر جناح های اپوزیسیون هم در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در آمریکا انگشت برتر را دارند.

وی شکسته نشده داد: به تذکر می‌رسد آمریکایی‌ها همراه خود حضور رابرت پولی، مذاکره‌کننده آمریکایی در وین، در نشست کمیته روابط خارجی سنا، توانسته‌اند همسویی اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربی را پیش ببرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه حدودی چگونه به آن است برسند. هماهنگی همراه خود ایران». با این حال در ایران همراه خود وجود اتحاد همه ارکان حکومت، شاهد تحریک کردن اختلافات بر بالا مذاکره را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای پرجام هستیم. اظهارات حسین امیرعبداللهیان با توجه به تعمیر توقیف سپاه پاسداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله به روزنامه شناسایی شده است وی حکایت اجتناب کرده اند اختلافاتی دارد کدام ممکن است باید بدون در نظر گرفتن سریعتر همراه خود ستاد کل ملت رفع شود.

وی در خصوص مدیریت مذاکرات وین ذکر شد: متأسفانه طرف ایرانی در جهان رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلماسی فوق العاده ضعیف است. ظاهراً هر دو تکنیک مشخصی برای مذاکرات {وجود ندارد} هر دو اختلافات خانه به جایی رسیده است کدام ممکن است نتیجه آن حکایت اجتناب کرده اند سردرگمی در مذاکرات دارد.

وی شکسته نشده داد: در نظر گرفته شده می کنم مردمان منتظر روشن شدن این موضوع هستند همراه خود این ایده کدام ممکن است مذاکرات در بلند مدت نزدیک به ثمر می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد خروج اجتناب کرده اند این بن بست خواهیم بود. چه تفاوتی همراه خود توافقی کدام ممکن است کارکنان سابق عراق خواهد شد ۷ ماه پیش داشته باشد چیست؟ ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است تاخیر روزانه هماهنگی جدا از زیان سیاسی، همراه خود احتساب قیمت هر بشکه نفت بین ۲۵۰ به همان اندازه ۳۰۰ میلیون دلار برای ملت نزدیک به روزانه است.

قربان اوغلو همراه خود دقیق اینکه در صورت عدم هماهنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای برجام بلند مدت ملت در یک واحد کلام آسان فاجعه {خواهد بود}، دلیل داد: ادعا احیای همین هماهنگی. ضرر ملت عدم پاسخگویی است کدام ممکن است در زمان روحانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف خیانت مقدس در این زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبه مجلس، مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه ارکان ملت بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا {به دلیل} عدم پذیرش همین سند مورد هجمه است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اغراق دلیلش خاص است! همراه خود مانترا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل نمی توان ملت را اداره کرد. اکنون همه زوایای ملت اجتناب کرده اند پوشش گذاری گرفته به همان اندازه اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید… همه عامل توسط دست خوب جناح است. چرا اجازه ندادیم تعدادی از ماه پیش هماهنگی حاصل شود؟

وی ذکر شد: تحریم سپاه پاسداران ایران بر مقدمه قوانین ترامپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه قوانین گروه های تروریستی خارجی تکمیل شد. بردن سپاه اجتناب کرده اند لیست تحریم های آمریکا خوب درخواست شده است انصافاً قانونی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه باید اجتناب کرده اند آن حمایت کنند. در عین جاری ملاحظه داشته باشیم کدام ممکن است اگر هدف اجتناب کرده اند مذاکرات احیای برجام ۲۰۱۵ باشد، جایی برای تعمیر ممنوعیت سپاه {وجود ندارد}، از در آن نقطه منعی اجتناب کرده اند سوی سپاه وجود نداشت.

وی شکسته نشده داد: اجتناب کرده اند اطلاعات آشکار شده چنین برمی آید کدام ممکن است جدا از مذاکرات احیا کردن برگام، دانستن درباره موضوعات عکس نیز به صورت غیرمستقیم صحبت تبدیل می شود کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند ردیابی ها زرشکی در مقامات در گذشته بود. گوش دادن به سخنان ضد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقیض ۲ طرف دانستن درباره خبر لغو تحریم های سپاه پاسداران. در ایران اظهارات امیر عبداللهیان مرتب سازی مهربانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعطاف اجتناب کرده اند سوی ایران تلقی می شد کدام ممکن است بلافاصله مورد ورودی روزنامه معروف قرار گرفت. [کیهان] در نتیجه کناره گیری وزیر امور خارجه شد. در آمریکا، لغو ممنوعیت سپاه پاسداران ایران همراه خود مخالفت قابل توجه ۲ حزبی مواجه تبدیل می شود، به طور قابل توجهی کدام ممکن است اسرائیل از نزدیک همراه خود آن جایگزین است. چگونگی تعمیر این مانع خواستن به انتخاب سیاسی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربطی به مذاکرات محله برجام ندارد.

قربان اوغلو همراه خود دقیق اینکه اگر این خبر صحت داشته باشد، در نظر گرفته شده می کنم باید فرمول قابل قبولی برای وضعیت آمریکا پیدا کنیم، ذکر شد: آگاه تبدیل می شود آمریکا همراه خود لغو تحریم سپاه پاسداران به شرط تضمین ایران موافقت کرده است. کاهش فشار در ملت جهان. پوشش مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا شده ایران کاهش فشار همراه خود همسایگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان است. باید دید دقیقا منظور آمریکا چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات را چگونه انجام داده است. به هر طریقی این موضوع در چارچوب برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای آن نیست.

وی شکسته نشده داد: در امتداد طرف زیان های مالی ناشی اجتناب کرده اند تاخیر در هماهنگی هسته ای، جهان شاهد تحولات سیاسی مهمی به بهانه شبح ایران است. کارکنان ایرانی به مدیریت ظریف در مذاکرات پیش اجتناب کرده اند هماهنگی ۲۰۱۵ اجتناب کرده اند صحبت با توجه به جهان جلوگیری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن نقطه همراه خود اقدامات ترامپ تعیین کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمایل جهان از نزدیک اصلاح کرد. روابط پنهانی اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای عربی جهان علنی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط مستحکمی همراه خود امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحرین برقرار شد. همه این خسارات ایران در جهان. دیدارهای یکجانبه اسرائیل، مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجلاس جدیدترین به میزبانی اسرائیل در صحرای نقب کدام ممکن است همراه خود حضور ۴ ملت عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر امور خارجه آمریکا برگزار شد، همگی همراه خود هدف عالی کردن عملکرد اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل خوب ملت عربی است. محور اسرائیل در مخالفت با آن. ایران. ادعا این اجلاس انصافاًً مغرضانه علیه ایران بود. این می تواند یک نوع ائتلاف سازی علیه ایران است کدام ممکن است ربطی به برجام ندارد، اما علاوه بر این همه به بهانه شبح ایران است.

وی ذکر شد: این تحولات پس اجتناب کرده اند خروج آمریکا اجتناب کرده اند جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اصلی اسرائیل بر پرکردن خلاء آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند رژیم های عربی رخ می دهد. یعنی کشورهای عربی همراه خود کمک اسرائیل شخصی را در مخالفت با ایران ایمن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این برای ما اصولاً اجتناب کرده اند ضررهای مالی برجام است، از تعیین کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمایل جهان ای را کدام ممکن است برای آن وفاداری داشت اصلاح می دهد. دهه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسماً عنوان انجام دادن اصلی در همه تحولات جهان را به شخصی اختصاص دادند. اینها مسائلی هستند کدام ممکن است ظاهراً به پرگام بی ارتباط هستند، با این حال همه آنها به طور غیرمستقیم به احیای پرگام درمورد می شوند.