مخالفت همراه خود استعفای دابا در کلاس ها بیرون از کاف حزب اعتقاد سراسری/ کلاس ها مناسب بعد اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان


مخالفت با استعفای دابا در جلسات غیررسمی حزب اعتماد ملی/ جلسات رسمی بعد از ماه مبارک رمضان

سخنگوی اعتقاد سراسری ذکر شد: همراه خود ملاحظه به اینکه کلاس ها مناسب حزب ادامه دارد آغاز نشده، با این حال در کلاس ها بیرون از کاف انتخاب جمعی بر اینجا است کدام ممکن است آقای هزارتی اجتناب کرده اند استعفا منصرف شود.


محمدصادق جوادی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایلنا، در خصوص فینال اطلاعات ورزش این حزب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال اطلاعات اجتناب کرده اند استعفای الیاس حضرتی اجتناب کرده اند دبیرکلی حزب، ذکر شد: هیچ اتفاقی نیفتاده است. تحولات جدید. وضعیت محفوظ است.” با اشاره به استعفای آقای هزارتی همراه خود ملاحظه به اینکه کلاس ها مناسب حزب تشکیل نشد، تذکر واحد حزب در کلاس ها بیرون از کاف اینجا است کدام ممکن است ایشان را اجتناب کرده اند انتخاب شخصی منصرف کنیم.


وی در {پاسخ به} سوالی مبنی بر گذشته تاریخی آغاز کلاس ها مناسب این حزب ذکر شد: همراه خود ملاحظه به اینکه در ماه رمضان هستیم، آغاز کلاس ها مناسب به بعد اجتناب کرده اند این ماه موکول شده است.


جوادی حصار علاوه بر این کسب اطلاعات در مورد نتیجه نشست‌های سیاسی حزب اعتقاد سراسری ذکر شد: این حزب کسب اطلاعات در مورد حضور خانمها در ورزشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ آنها به ورزشی ایران همراه خود لبنان، مونتاژ ای برگزار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا‌ای صادر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضع شخصی را گفتن کرد.


این سرزنده سیاسی علاوه بر این کسب اطلاعات در مورد اینکه بازنگری در قوانین اساسی حزب کمونیست چین به نوک رسیده است هر دو خیر، ذکر شد: اصرار اصلاح قوانین اساسی مطرح شده است با این حال همراه خود تصویب در کنگره اجرایی تبدیل می شود. کنگره حزب نیز برای نیمه اول سال جاری این سیستم ریزی شده است.


انتهای پیام/