مدیرکل کتابخانه‌های مازندران همراه خود دبیر اجرایی خانه کارمند استان دیدار کرد


مدیرکل کتابخانه‌های مازندران با دبیر اجرایی خانه کارگر استان دیدار کرد

مدیرکل کتابخانه‌های نهایی مازندران به در کنار همکاران اداره کل به رویداد هفته کاروکارگر همراه خود دبیر اجرایی خانه کارمند تشکیلات مازندران دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کرد.


به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح در این زمان به رویداد هفته کاروکارگر نیاز ولیپور مدیرکل کتابخانه‌های نهایی مازندران به در کنار همکاران اداره کل همراه خود هدف شناخت اجتناب کرده اند امتحان شده این قشر زحمتکش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتلاش همراه خود نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارمند تشکیلات مازندران دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کرد.


ولیپور {در این} دیدار همراه خود شناخت اجتناب کرده اند امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری برای  تعمیر دغدغه های کارمندان ، ذکر شد: رفع مشکلات گروه کارگری باقیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صالحاتی است کدام ممکن است به همان اندازه ابد می‌ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابدی می‌شود.


مدیرکل کتابخانه نهایی مازندران همراه خود ردیابی به اینکه آنچه برای افراد {می ماند} انسانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق است، تصریح کرد: دستگیری اجتناب کرده اند مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مردمان بودن عاقبت به خیری می آورد.


وی نیازمند اجرای این سیستم های زیبایی شناختی برای قشر کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: مواضع دلسوزانه خانه کارمند برای حمایت اجتناب کرده اند قشر شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید گران قابل گفتن است.


ولیپور اجتناب کرده اند تحمیل بستر صحیح مطالعاتی برای اعضاء خانه کارمند استان در کتابخانه های نهایی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: همراه خود هدایت این گروه ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر امتحان شده به بخش ی کتابخوانی ، قطعا امتحان شده خواهیم کرد  سهم خودمان را در برپایی عدالت مطالعاتی برای این قشر زحمتکش ادا کنیم.


مدیرکل کتابخانه نهایی مازندران همراه خود ردیابی به اینکه در سالی کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت به تماس گرفتن ساخت، اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال آفرین شناسایی گرفته است ملاحظه به کارمندان کدام ممکن است در جاده مقدم ساخت هستند اجتناب کرده اند اهم واجبات است، ذکر شد: قطعا برای اطلاعات بنیان کردن ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال باید پیوند همراه خود امکانات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌اموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صدر آنها کتابخانه ها به خوبی تعیین کنید بگیرد.


نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارمند تشکیلات مازندران نیز {در این} دیدار ذکر شد: حضور خواهید کرد {در این} وسط اعتقاد قلبی به جایگاه کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاش‌کشان این قشر است.


وی خاص کرد:خوشحال از کارمندان ایران اسلامی به اینجا است کدام ممکن است پیامبر عظیم الشان اسلام بازو پینه بسته کارگری بنام سعد انصاری را بوسه زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در انقلاب اسلامی نیز فرمایشات حضرت امام (ره)کدام ممکن است فرمودند حق تعالی مبدا کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگریست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام معظم مدیریت {در این} خصوص همراه خود ردیابی به جایگاه کارمند فرمودند: کارمند روده ها تپنده گروه انسانی است.


 دبیر اجرایی خانه کارمند تشکیلات مازندران خاص کرد: سهم مزد کارمند در قیمت تمام شده ساخت ۱۰ به همان اندازه ۱۲ سهم است جاری چگونه مزد کارمندان را اشکال ساخت عنوان می کنند؛ باید متخصصان ادعا تذکر کنند.


دریابیگی ذکر شد: باید همراه خود حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات این قشر کدام ممکن است ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاریشان زبانزد خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید عام میباشد، اجتناب کرده اند همه مسئولین بویژه دولتمردان خواست در جهت تعمیر مشکلات معیشتی، درمانی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی شغلی آنان بیش اجتناب کرده اند پیش کوشا بوده، به همان اندازه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمند ایرانی الگویی برای تمام کارمندان همه دنیا باشند.


 


انتهای پیام/