مدیر مسئول روزنامه جوان: از جد مختلط به جمع مختلط می روند!


محمد جواد اخوان به اختلاف بین بسیج دانش و دانشجویان معترض دانشگاه شریف پاسخ داد.

مدیر مسئول روزنامه جوان: از جد مختلط به جمع مختلط می روند!

رویداد۲۴ محمد جواد اخوان، سردبیر اصولگرای جوان نوشت: از جد مختلط شروع می کنند و به کوی مختلط و حوض مختلط می روند. اون روحیه بد…

مدیر مسئول روزنامه جوان: از جد مختلط به جمع مختلط می روند!