مردمان شوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرخه جنایات اسرائیل را محکوم کردند


  همزمان همراه خود روز جهانی قدس {در سراسر} ملت، راهپیمایی روز قدس در شوش وکرخه
برگزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریاد از دست دادن زندگی بر اسراییل را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دست دادن زندگی بر آمریکا دراین شهرستان قدرتمند
شد.

 مردمان شهید پرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولایتمدار شهرهای  شوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرخه را انتخاب کنید و انتخاب کنید
شهرهای تابعه اجتناب کرده اند جمله الوان، حر، شاوور را انتخاب کنید و انتخاب کنید فتح المبین در فینال جمعه ماه
مبارک رمضان همراه خود فریادهای از دست دادن زندگی بر آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دست دادن زندگی بر اسرائیل حمایت شخصی را اجتناب کرده اند
مردمان مظلوم فلسطین گفتن کردند.

مردمان روزه‌دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولایتمدار شهرستان‌های شوش وکرخه، بار تولید دیگری در روز
جهانی قدس شناخته شده به عنوان یادگار ارزشمند رئیس کبیر انقلاب اسلامی همراه خود لبیک به
ندای تاریخی امام (ره)، همصدا همراه خود ملت مظلوم فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام آزادی‌خواهان
جهان، انسانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت اجتناب کرده اند مظلوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت‌خواهی را فریاد زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر تداوم
نبرد همراه خود پوچی جهانی تاکید کردند.
{در این} آئین شگفت انگیز، مردمان روزه
دار وسط شهرستان شوش وکرخه مسیر میدان معلم به همان اندازه مصلای نماز جمعه  وشهدای
گمنام تامسجدجامع این شهرها را راهپیمایی کردند.
همراه خود وجودبارش باران
مردمان روزه دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها در صحنه شوش وکرخه همراه خود حضور منسجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشرده در
راهپیمایی روز جهانی قدس همراه خود مشت‌های گره کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز پولادین ضمن تجدید
بیعت همراه خود آرمان‌های امام راحل، شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبیک به فرمان
مقام معظم مدیریت نگرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انزجار شخصی را اجتناب کرده اند پوچی جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل غاصب
گفتن کردند.