مرسلیم تصاویر پشت عینک خود را می بیند!
کاریکاتور مرسلیم (نماینده تهران در مجلس) منتشر شد. مرسلیم پیشتر گفته بود: چندین ماه و در چند مورد قبل از اغتشاش مردم را برهنه در خیابان دیدم. این اتفاقات نشان داد که دشمنان نظام برای تعرض به حاکمیت برنامه داشتند چرا که ریشه انقلاب اسلامی فرهنگی و معنوی است.