مرگ ۵۲ هزار چنار در تهران در سکوت هر درخت یک میلیارد تومان
آنها حوصله زیادی داشتند تا بتوانند این روزها را ببینند. پشت آنها زیر سنگینی سنگ تراشی خم شده بود و همه نوع خرچنگ، خشکسالی، آلودگی و سر و صدا را تحمل می کردند تا سرشان را بالا نگه دارند. اما سوء مدیریت تنها یک جنبه از مرگ درختان در حال پرواز در عصر است. این روزها قاتلان در صحنه جنایت هستند و با ساختن برج دیوانه، خیابان تاریخی پایتخت را کشتند.