مسئولان باید بررسی کنند که چرا تروریست به این راحتی وارد شاهچارگ شده است


برادر شوهر خانواده رضاعی:

برادر همسر خانواده سریداران که در حادثه تروریستی شاهچیراگ ۳ نفر از این خانواده به شهادت رسیدند، گفت: از مسئولان درخواست کرده ایم که از نیروهای امنیتی شاهچیراگ تحقیق کنند. ببینند چرا این شخص به این راحتی وارد شده و عاملان این حادثه و عوامل آنها را مجازات کنند.

حمله به شاهچرج

رویداد ۲ روزنامه همشهری گزارشی از پرونده آرتین سرداران ۵ ساله که پدر، مادر و برادرش را در حادثه تروریستی شاهچیراگ از دست داد، منتشر کرد.

این روزنامه با ابوالفضل خوشنگاد داماد این خانواده گفت وگویی داشته است که در ادامه می توانید قسمت های مهم آن را بخوانید:

*من و فاطمه هفته بعد یعنی ۲۱ آبان با هم ازدواج کردیم. فاطمه خواهر آرتین است. رفتند خرید و لباس عروس خریدند. من خودم برای آنها بلیط گرفته ام که به تهران بیایند. آنها برای جشن گرفتن بسیار هیجان زده بودند.

آرتین همه چیز را دیده بود، هر چه باید می دید. می گوید دیدم تیر به پیشانی مادرم خورد. زدم به شکم آرشام. او می گوید پدرش را دید که مقابلشان ایستاده و از کنارشان رد می شود، اما گلوله هم به او اصابت کرده است. او همه چیز را با چشمان خود دید

* ما زیاد با او صحبت می کنیم. ما به او گفتیم که آنها به نقاهت رفتند تا دوباره با هم برگردی، اما او باور نمی کند، می گوید: “می دانم که آنها مرده اند.”

آرتین خیلی به پدرش وابسته بود. خیلی به پدرش وابسته بود. اگر یک شب با پدرش نمی خوابید، نمی خوابید. پدرش باید غذایش را به او داده باشد.

* اغلب می گوید: پدرم الان کجاست؟ مامانم کجاست ما مانده ایم که چطور می خواهد بدون پدرش با این همه وابستگی زندگی کند.

* از مسئولان خواستیم نیروهای امنیتی شاهچیراگ (سلام الله علیه) را بررسی کنند. آنها باید به راحتی ببینند که چرا این شخص وارد شده و عاملان این حادثه را مجازات کنند. همه آنها بی گناه بودند. چرا اینطور شهید می شوند؟