مشکلات ساخت ۷ منطقه آزاد جدید به دلیل تعلیق تهاتر نفت / شورا باید در اصلاح بودجه همکاری کند
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی گفت: ۸ منطقه آزاد در کشور فعال است که سال گذشته ۷ منطقه آزاد جدید تصویب شد و مسئولیت قانونی ایجاد این مناطق بر دوش دبیرخانه دولتی مناطق آزاد اما در محل تامین مالی که مشکل داریم.