مصرف روزانه قند: تغذیه


چه موقع توصیه می شود شکر اضافه کنید ، چقدر شکر در یک زمان اضافه می شود؟ من مرتباً چیزهای مختلف می بینم ، وسواس جدید من این مسابقه است و من متوجه شدم بیش از یک لیوان در روز می نوشم زیرا یکی 32 گرم قند دارد !! لطفا در آموزش کمکم کنید

دیدگاهتان را بنویسید