مصرف کردن خوشایند برای توجه – تخیل و پیش بینی کلم بروکسل

{همه ما} ایروبیک را برای سلامت جسمانی بیشتر می شناسیم. با این حال خواه یا نه می دانستید کدام ممکن است تعیین کنید عکس اجتناب کرده اند ورزش توجه موجود است؟ این تمرینات چشمی البته است همراه خود آسانسور گروه های عضلانی توجه، تخیل و پیش بینی ممکن است را افزایش می بخشد. در حالی کدام ممکن است بازی توجه حیاتی است، نباید اجتناب کرده اند جنبه خورده شدن ای مراقبت اجتناب کرده اند توجه غافل شویم. شناخته شده به عنوان مثال، افزودن برخی سبزیجات بی تجربه رنگ به رژیم غذایی ممکن است اجتناب کرده اند سلامت توجه ما به سمت بیماری دفاع کردن تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخیل و پیش بینی را افزایش بخشد.

یکی اجتناب کرده اند راه های حضور در این هدف از جمله کلم بروکسل به رژیم غذایی است. این غذای دوستدار توجه سرشار اجتناب کرده اند چرخ دنده مغذی مفید برای بهزیستی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان منصفانه غذای a فوق العاده طبقه بندی تبدیل می شود. این سبزی سرشار اجتناب کرده اند آنتی اکسیدان هایی یادآور ویتامین های C، E را انتخاب کنید و انتخاب کنید A است. علاوه بر این شامل بسیاری از چرخ دنده مغذی یادآور پتاسیم، کولین، منگنز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتامین های B است. اجتناب کرده اند این رو، در همین جا برخی اجتناب کرده اند مزایای بهزیستی کدام ممکن است این ابر وعده های غذایی در افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت تخیل و پیش بینی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت عمومی ما حاضر می دهد، معرفی شده است شده است.

دفاع کردن به سمت مشکلات تخیل و پیش بینی مرتبط همراه خود افزایش سن: طبق صفحه بحث تخیل و پیش بینی سنجی آمریکا، لوتئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زآگزانتین باید بخشی جدایی ناپذیر اجتناب کرده اند رژیم غذایی روزانه ما {برای حفظ} تخیل و پیش بینی مفید باشد. این چرخ دنده مغذی اولین اجتناب کرده اند توجه ها به سمت مشکلات تخیل و پیش بینی مرتبط همراه خود افزایش سن یادآور دژنراسیون ماکولا دفاع کردن می تدریجی. کلم بروکسل متعلق به خانوار سبزیجات برگ بی تجربه است کدام ممکن است دارای بالاترین مرحله لوتئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زآگزانتین است.

خوب ارزش غذایی برای سلامت توجه: لوتئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زآگزانتین فعلی {در این} سبزی برگدار همراه خود هم اجتناب کرده اند سلامت شبکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساس های توجه دفاع کردن می کنند کدام ممکن است به ما امکان دیدن آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ را می دهد. ویتامین A به طور قابل توجهی برای حمایت اجتناب کرده اند دید در عصر مفید حیاتی است. علاوه بر این در پیش آگهی رنگ های در یک روز واحد عملکرد دارد. لوتئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زآگزانتین شناخته شده به عنوان سایه های خورشید خالص شخصیت مفید هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند توجه ها به سمت اشعه های خطرناک UV خورشید دفاع کردن می کنند.

سلامت روده ها را افزایش می دهد: فیبر فعلی {در این} سبزی مرحله کلسترول خون را کاهش می دهد. علاوه بر این دفاعی به سمت بسیاری از خاصی اجتناب کرده اند بیماری های قلبی، به طور قابل توجهی – بیماری عروق کرونر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکته مغزی می دهد. به مشاوره کلینیک لوسرن، ممکن است به نبرد همراه خود بروز حمله ها قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش تحمیل انسداد شریانی در روده ها کمک تدریجی.

خواص نبرد همراه خود بیشتر سرطان ها: به مشاوره دکتر. مرکولا در کاهش خطر بیشتر سرطان ها اجتناب کرده اند کلم بروکلی عملی تر است. این ماده اجتناب کرده اند غلظت بالاتری اجتناب کرده اند ترکیبات مقاوم برای نبرد همراه خود بیشتر سرطان ها {تشکیل شده است} – یکی اجتناب کرده اند آنها شامل مختلط است کدام ممکن است در سبزیجات بی تجربه رنگ به تماس گرفتن ایندول-۳-کاربینول کشف شد تبدیل می شود کدام ممکن است اجتناب کرده اند انبساط سلول های سرطانی جلوگیری می تدریجی.

شناخته شده به عنوان مثال، بررسی ای بر روی مردانی کدام ممکن است روزانه ۱.۵ فنجان کلم بروکسل به مدت ۵ هفته خوردند، کاهش ۲۸ درصدی در آسیب DNA را آرم داد. اجتناب کرده اند این یافته آموزشی، محققان به این نتیجه رسیده اند کدام ممکن است مصرف کردن سبزیجاتی یادآور کلم بروکسل بالقوه است در نتیجه کاهش خطر ابتلا به بیشتر سرطان ها شود. در چندین بررسی، این ابر وعده های غذایی کدام ممکن است برای توجه {مفید است}، همراه خود پیشگیری اجتناب کرده اند بسیاری از بیشتر سرطان ها ها اجتناب کرده اند جمله بیشتر سرطان ها روده عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخمدان شرح داده می شود. بررسی عکس آرم داد کدام ممکن است کلم بروکسل ممکن است سلول های سرطانی را فریب دهد به همان اندازه کف دست به خودکشی بزنند.

مشاوران خورده شدن مصرف کردن کلم بروکسل را به صورت نپخته برای بهینه فواید خورده شدن ای سریع می کنند.

در حالی کدام ممکن است بازی توجه جنبه مهمی اجتناب کرده اند مراقبت خالص اجتناب کرده اند توجه است، مصرف کردن غذاهای صحیح برای تخیل و پیش بینی بیشتر به شبیه به مقیاس حیاتی است. همراه خود گنجاندن کلم بروکسل در رژیم غذایی شخصی می توانید تخیل و پیش بینی شخصی را افزایش بخشید. این غذای a فوق العاده فواید بهزیستی مختلفی اجتناب کرده اند جمله سلامت روده ها، سلامت توجه، پاکسازی، دفاع کردن اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فواید کلسترول را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره را حاضر می دهد. سرانجام، این سبزی نیروگاهی اجتناب کرده اند چرخ دنده مغذی است کدام ممکن است در دفاع کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقاء ۹ تنها سلامت توجه، اما علاوه بر این سلامت عمومی ما مهم است. حیاتی است.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر