مظاهری: از هواداران استقلال عذرخواهی می‌کنمدروازه بان تیم فوتبال سپاهان گفت: از هواداران استقلال و سپاهان به خاطر حرف‌های اخیرم عذرخواهی می‌کنم.