معامله با اختلال نعوظ – حقایق اساسی

هنگامی کدام ممکن است اختلال نعوظ رخ می دهد، علل ممکن است یکی باشد اجتناب کرده اند تذکر روانیهر دو فیزیولوژیکی، هر دو هر ۲. در هر صورت، نتایج این مثال ممکن است برای قربانیان (را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکای آنها) مخرب باشد. اگر دلیل برای روانشناختی باشد، خبر عالی اینجا است کدام ممکن است هیچ اولویت اساسی برای بهزیستی {وجود ندارد}. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد اندکی امکان درمانی موجود است.

علل روانی اختلال نعوظ عبارتند اجتناب کرده اند:

 • ارزش خود زیرین – عدم اعتقاد به نفس ممکن است به اختلال نعوظ کمک تدریجی
 • اضطراب – اولویت با توجه به کار کردن جنسی مسئله مهمی در اختلال نعوظ روانشناختی است. هنگامی کدام ممکن است منصفانه شخص ED را تخصص کرد، ترس اجتناب کرده اند شکست مداوم باعث اضطراب اصولاً تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است وضعیت را تحریک کردن تدریجی.
 • مالیخولیا – آن یک است دلیل برای شایع ED است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حالی کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند داروها می توانند به مالیخولیا کمک کنند، برخی اجتناب کرده اند داروهای ضد مالیخولیا باعث تحمیل ED می شوند.
 • امتیازات درمورد به اتصال – قرار تکل در یک واحد اتصال تیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون حمایت هر دو در یک واحد اتصال همراه خود نبرد های رفع نشده ممکن است باعث ED شود.
 • استرس پولی هر دو کاری
 • اجتناب کرده اند کف دست دادن کنجکاوی به اتصال جنسی
 • {پاسخ به} ED فیزیولوژیکی – روزی کدام ممکن است اختلال نعوظ توضیحات فیزیکی هر دو فیزیولوژیکی داشته باشد، این شخصی ممکن است باعث اضطراب کار کردن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل به ED فیزیولوژیکی {کمک می کند}.

معامله با اختلال نعوظ به توضیحات روانی

توصیه: بسته به توضیحات خاص، بسیاری از مختلفی اجتناب کرده اند مشاوران هر دو درمانگران حرفه ای به راحتی در دسترس است هستند (شناخته شده به عنوان مثال، روانشناسان، روانپزشکان، مشاوران اتصال، را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانگران جنسی تخصصی). همه این متخصصان استراتژی های مختلفی برای معامله با، مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرب و شتم مشکلات سلامت روان دارند.

مقابله همراه خود استرس: جدا از توصیه، هر ورزش عکس کدام ممکن است استرس را کاهش می دهد ممکن است برای ضرب و شتم ED روانشناختی مفید باشد. بازی یکی اجتناب کرده اند بهتر از راه ها برای کاهش استرس است. بازی در امتداد طرف فواید جسمی باعث ترشح اندورفین در هیکل نیز تبدیل می شود. اندورفین ها ماده شیمیایی «بافت خوشایند» هیکل هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فرماندهی بافت خوشایند، ترشح هورمون های جنسی، افزایش آستانه درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش نتایج عقب کشیدن استرس هستند.

علل فیزیولوژیکی اختلال نعوظ به شرایط فیزیکی ردیابی دارد کدام ممکن است مانع اجتناب کرده اند جریان خون به آلت تناسلی تبدیل می شود. جریان خون محکم به آلت تناسلی برای تحمیل نعوظ اجباری است. این باعث تبدیل می شود رگ های خونی آلت تناسلی متورم شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نعوظ تحمیل کنند. هر چیزی کدام ممکن است این الگو را مختل تدریجی منصفانه دلیل برای فیزیولوژیکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این چیزها عبارتند اجتناب کرده اند:

 • بیماری قلبی – خطر ابتلا به بیماری قلبی عروقی در پسران تحت تأثیر ED اصولاً است از این پسران اصولاً کشف نشده گرفتگی عروق هر دو تصلب شرایین (دردسرساز شدن رگ ها) هستند.
 • {فشار خون بالا} ({فشار خون بالا}) – این اراده در نتیجه کاهش جریان خون به آلت تناسلی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر قابلیت پسران برای بدست آوردن به نعوظ تأثیر بگذارد.
 • دیابت – اگر دیابت مدیریت نشود، پسران تحت تأثیر دیابت اصولاً کشف نشده ابتلا به ED هستند. درجه قند خون بیش اجتناب کرده اند حد بالا ممکن است باعث آسیب عصبی شود کدام ممکن است ممکن است بر جریان خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود به خون به آلت تناسلی تأثیر بگذارد.
 • سطوح زیرین تستوسترون – خواستن جنسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت بدست آوردن به نعوظ هر ۲ خرس تأثیر درجه تستوسترون در هیکل قرار دارند.
 • بسیاری از خاصی اجتناب کرده اند جراحی – جراحی معده هر دو لگن (به طور قابل توجهی روی پروستات، کولون هر دو مثانه) ممکن است به اعصاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروق خونی حاوی در تحمیل نعوظ آسیب برساند.
 • برخی اجتناب کرده اند داروها – برخی اجتناب کرده اند داروهای ضد مالیخولیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی داروهای قلبی عروقی کدام ممکن است برای معامله با {فشار خون بالا} استفاده می شوند – باعث اختلال نعوظ می شوند.

معامله با اختلال نعوظ به توضیحات فیزیولوژیکی

{به دلیل} خطر مشکلات اساسی بهزیستی، در همه زمان ها پیشنهاد تبدیل می شود برای تعیین مقدار مناسب به دکتر مراجعه کنید. معامله با هایی کدام ممکن است قابل انجام است دکتر برای ED تجویز تدریجی عبارتند اجتناب کرده اند:

دارو: داروهای خوراکی مشابه ویاگرا، سیالیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید لویترا را می توان برای بدست آوردن به نعوظ استفاده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اکثر پسران کارآمد است. همراه خود این جاری، آنها مشکلات جانبی ناخوشایندی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه رفع تمدید شده مدتی برای ED حاضر نمی دهند

معامله با متفاوت تستوسترون: هنگامی کدام ممکن است آزمایش ها سطوح زیرین تستوسترون را نماد می دهند، معامله با تستوسترون ممکن است به نعوظ کمک تدریجی

معامله با های غیر دارویی: اجتناب کرده اند پمپ های خلاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلقه های لاستیکی می توان برای افزایش جریان خون به آلت تناسلی استفاده کرد. اینها در همه زمان ها کارآمد نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود مراجعه به دکتر استفاده شوند.

معامله با تزریق آلت تناسلی: این برای ادغام کردن تزریق منصفانه هر دو تعدادی از دارو در امتداد طرف آلت تناسلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است باعث سکسی شدن آلت تقریباً بلافاصله شود. همراه خود این جاری، استفاده تمدید شده مدت اجتناب کرده اند تزریق ممکن است باعث تحمیل اسکار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مشکلات جانبی احتمالاً اینجا است کدام ممکن است دارو ممکن است نعوظ دردناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدید شده مدت به تماس گرفتن پریاپیسم را تحمیل تدریجی.

کاشت آلت تناسلی: اینها وسایلی هستند کدام ممکن است همراه خود جراحی در آلت تناسلی کاشته می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود فوری نیمه خاصی اجتناب کرده اند تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرند. آنها پرهزینه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها روزی باید شناخته شده به عنوان فینال راه رفع استفاده شوند کدام ممکن است سایر امکان های درمانی شکست خورده باشند.

جراحی عروق: این رگ‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریان‌هایی را هدف قرار می‌دهد کدام ممکن است خون را به آلت تناسلی می‌رسانند. این دارو ساده باید در مردانی استفاده شود کدام ممکن است {به دلیل} ضربه {در این} ناحیه آسیب عروقی دارند، از آن یک است فرآیند جراحی عظیم است.

معامله با خالص اختلال نعوظ

شایع ترین توضیحات ED فیزیولوژیکی جریان خون ضعیف، ورود به خون ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرفتگی عروق است. این معمولاً نتیجه منصفانه سبک مسکن ناسالم است. بازی نکردن، رژیم غذایی نامناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن بیش اجتناب کرده اند حد الکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنباکو همگی اجتناب کرده اند عناصر بی نظیر بیماری قلبی هستند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری قلبی خطر اختلال نعوظ را افزایش می دهد. خبر عالی اینجا است کدام ممکن است خطر ED را می توان همراه خود متعهد شدن منصفانه سبک مسکن مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اصلاحات زیر به طور قابل توجهی معکوس کرد:

مصرف شده افزایش یافته: برای از گرفتن نعوظ مفید، رژیم غذایی خواهید کرد باید برای ادغام کردن پروتئین با بیرون چربی، فیبر، از میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آجیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلات باشد. خواهید کرد باید اجتناب کرده اند غذاهای پرچرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلسترول (ویژه به ویژه LDL، کلسترول بد) اجتناب کنید.

تمرینات بیش از حد: بازی قلبی عروقی همراه خود کمک به کاهش کلسترول را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتقان در شریان ها، جریان خون را به همان اندازه حد زیادی افزایش می بخشد (به دلیل جریان خون به آلت تناسلی را افزایش می دهد). تمرینات قدرتی (به طور قابل توجهی در گروه های عضلانی عظیم) درجه تستوسترون را انتخاب کنید و انتخاب کنید هورمون انبساط را افزایش می دهد کدام ممکن است هر دوی آنها برای بدست آوردن به نعوظ مفید حیاتی هستند.

کاهش بلعیدن الکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنباکو: نماد داده شده است کدام ممکن است هر ۲ ماده در صورت بلعیدن بیش از حد به اختلال نعوظ کمک می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه حد امکان باید اجتناب کرده اند بلعیدن آنها اجتناب شود.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر