ممنوعیت ورود زنان محجبه به برخی اتحادیه های قم
رئیس اتاق اصناف قم گفت: یکی از مهم ترین تصمیمات اتاق اصناف و اماکن قم این است که دستفروشان قمی به چارچوب هایی در حوزه حجاب پایبند باشند و زن و مرد مراقب باشند. نحوه و میزان پوشش آنها. مثلاً پوشیدن پیراهن نامناسب برای مردان و مانتوهای خیلی کوتاه برای زنان فروشنده ممنوع است.