من نمی توانم صبر کنم تا دوباره مدرسه را شروع کنم: غذا خوردن


من مدرک کارشناسی ارشد خود را برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد در زمینه تغذیه بالینی دریافت کردم. موضوع این است که من نمی خواهم بروم. آیا مشکلی در این تصویر وجود دارد؟ مدرسه از دوشنبه شروع می شود و در ماه دسامبر به پایان می رسد. شرکتی که در آن کار می کنم با پرداخت 80 درصد شهریه موافقت کرد. من فقط نمی خواهم به مدرسه برگردم. همه شما در مورد آن چه می گویید ؟؟؟ من برای دوره کارشناسی ارشد بهداشت عمومی دارای مقطع کارشناسی ارشد هستم و نمی دانم چند مدرسه را برای بازگشت به دانشگاه ترک کرده ام.

دیدگاهتان را بنویسید