موقعیت یابی خبری تحلیلی شریان – ایران اقدامی در جهت مونتاژ سلاح هسته‌ای انجام نداده است,وزارت خارجه آمریکا:

به گزارش شریان نیوز،وزارت خارجه آمریکا در گزارشی جدید به تکرار اتهامات علیه ایران پرداخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب اطلاعات در مورد آنچه «ورزش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده هسته‌ای ادعا‌نشده در ایران» خوانده شده ابراز اولویت کرده است.

در گزارش سالانه موسوم به «پایبندی به توافقات مدیریت تسلیحاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منع اشاعه» آمده است: «طی فاصله گزارش‌دهی ۲۰۲۱ ایران افزایش ورزش‌های غنی‌سازی اورانیوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخایر اورانیوم ذخیره‌شده شخصی اجتناب کرده اند جمله نصب سانتریفیوژهای شیک را شکسته نشده داد.»

وزارت خارجه آمریکا بار تولید دیگری همراه خود تکرار ادعاهای نشان دادن‌نشده مدعی شده این اقدامات، عواملی کلیدی برای ساخت چرخ دنده هسته‌ای کافی جهت مونتاژ سلاح هسته‌ای در صورت انتخاب‌گیری ایران برای حرکت {در این} مسیر است.

کشورهای غربی به مدیریت آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی در سال‌های قبلی ایران را به پیگیری نیازها نیروی دریایی در این سیستم هسته ای این ملت متهم کرده‌اند. ایران قویاً این ادعاها را رد کرده است.

ایران تأکید می‌تدریجی شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند امضاکنندگان پیمان منع افزایش سلاح‌های اتمی (ان‌پی‌تی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضوی اجتناب کرده اند آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی، حق بدست آوردن به فناوری هسته‌ای را برای مقاصد {صلح آمیز} دارد.

جدا از این، بازرسان آژانس بین‌المللی نشاط اتمی تاکنون توده ها اجتناب کرده اند توانایی هسته‌ای ایران بازدید کرده‌اند با این حال به هیچ وجه مدرکی کدام ممکن است نماد دهد این سیستم {صلح آمیز} نشاط هسته‌ای این ملت {به سمت} مقاصد نیروی دریایی انحراف داشته باشد، پیدا نکرده‌اند.

ایران جدا از این در سال ۲۰۱۵ به توافقی همراه خود کشورهای موسوم به گروه ۱+۵ برای رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل فشار‌ها بر بالا این سیستم هسته‌ای شخصی انگشت پیدا کرد. علی‌رغم اذعان آژانس بین‌المللی نشاط اتمی به پایبندی ایران به تمامی تعهداتش، مقامات آمریکا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ به صورت یکجانبه اجتناب کرده اند این هماهنگی خارج شد.

وزارت خارجه آمریکا {در این} گزارش اعتراف کرده کدام ممکن است ایران اقدامی در جهت مونتاژ سلاح هسته‌ای انجام نداده است. {در این} گزارش آمده است: «تعیین مقدار وزارت خارجه آمریکا همچنان اینجا است کدام ممکن است ایران در جاری حاضر هیچ ورزش کلیدی در جهت مونتاژ سلاح هسته‌ای انجام نمی‌دهد.»

وزارت خارجه آمریکا در بخش عکس اجتناب کرده اند این سند همراه خود تکرار ادعاها تصریح کرده است: «ترکیبی‌بندی آمریکا آمریکا بر اساس گزارش‌های آژانس بین‌المللی نشاط اتمی (IAEA) کسب اطلاعات در مورد اجرای “توافقنامه پادمانی کامل ایران” (CSA) را انتخاب کنید و انتخاب کنید “پروتکل الحاقی” (AP)، اینجا است کدام ممکن است اولویت‌های قابل توجه در خصوص ورزش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده هسته‌ای ادعا‌نشده ایران در نهایت فاصله گزارش‌دهی پابرجا است.»

در شکسته نشده سند آمده است: «عدم همکاری مناسب ایران همراه خود تحقیقات پادمانی آژانس بین‌المللی نشاط اتمی باعث تحمیل اولویت‌های قابل توجه در خصوص پایبندی ایران به تعهداتش در پذیرش پادمان‌ها ذیل بند ۳ معاهده NPT (معاهده منع افزایش سلاح‌های اتمی) می‌شود.»

  بخش‌های تولید دیگری گزارش آمریکا به رئوس مطالب گزارش‌های آژانس اتمی کسب اطلاعات در مورد این سیستم هسته‌ای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات درمورد به این این سیستم پرداخته است.

وزارت خارجه آمریکا در شکسته نشده تصریح کرده است: «اجتناب کرده اند ۲۳ فوریه ۲۰۲۱، ورزش‌های راستی‌آزمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارتی آژانس بین‌المللی نشاط اتمی به دلیل انتخاب ایران برای اجرای ورزش‌های فراتر اجتناب کرده اند هماهنگی کامل پادمانی، اجتناب کرده اند جمله پروتکل الحاقی تضعیف شده است.»

واشنگتن تصریح کرده این ملت اجتناب کرده اند طریق شورای حکام آژانس اتمی امتحان شده خواهد کرد اجتناب کرده اند آژانس در جهت رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل امتیازات باقی‌مانده همراه خود ایران حمایت به حرکت بیاورد. {در این} سند آمده است: «آمریکا آمریکا به سد کردن تمامی مسیرهای ایران {به سمت} سلاح هسته‌ای اختصاص داده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شورای حکام آژانس بین‌المللی نشاط اتمی همکاری خواهد کرد به همان اندازه حمایت مورد نیاز را اجتناب کرده اند آژانس در جهت رفع این امتیازات قابل توجه به حرکت بیاورد.»

وزارت خارجه آمریکا علاوه بر این مدعی شده ایران اجتناب کرده اند لحاظ حقوقی ملزم است دلایل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود‌های مورد نیاز را به آژانس اتمی حاضر دهد. واشنگتن آگاه است: «آمریکا تأکید کرده ایران بایستی فوراً همراه خود آژانس بین‌المللی نشاط اتمی همکاری‌های مناسب را انجام داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تعهدات پادمانی هسته‌ای پایبند باشد.»

وزارت خارجه آمریکا در شکسته نشده به مذاکرات تعمیر تحریم‌ها در وین هم ردیابی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه کدام ممکن است ادامه دارد تفاهمی {در این} اظهار داشت‌وگوها حاصل نشده است: «آمریکا آمریکا در جستجوی خوب راهکار دیپلماتیک کامل برای معامله با به اولویت‌ها کسب اطلاعات در مورد این سیستم هسته‌ای ایران است. این راهکار بایستی بر راستی‌آزمایی‌های کارآمد استوار شود.»

این گزارش می‌افزاید: «تحریم‌های آمریکا اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۸، بخش‌های ظریف اقتصاد ایران، نظیر نشاط، کشتیرانی، کشتی‌سازی، حاضر شرکت ها بیمه به اشخاص حقیقی تحریم‌شده هر دو ورزش‌های تحریم‌پذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبادلات درمورد به نهادهای پولی تحریم‌شده را هدف قرار داده است.»

«جو بایدن»، رئیس‌جمهور حال آمریکا مدعی شده قصد دارد اجتناب کرده اند طریق مذاکراتی کدام ممکن است چندین در اطراف آن در شهر وین برگزار شده زمینه‌های بازگشت آمریکا به برجام را فراهم تدریجی با این حال به همان اندازه به فعلی اجتناب کرده اند انجام اقدامات مورد نیاز {در این} خصوص خودداری کرده است.

مذاکرات تعمیر تحریم‌ها در وین اجتناب کرده اند تعدادی از ماه پیش دچار وقفه شد. مقامات آمریکا اجتناب کرده اند زمان تحریک کردن این مذاکرات غیر از راهنمایی دادن ابتکارهای ممکن برای پیشرفت اظهار داشت‌وگوها توده ها امتحان شده کرده طرف‌های مختلف به طور قابل توجهی ایران را به تدریجی کردن توسعه مذاکرات متهم تدریجی.

یکی اجتناب کرده اند توضیحات عدم انجام اقدامات مورد نیاز اجتناب کرده اند سوی طرف‌های آمریکایی در مذاکرات وین مخالفت‌های مشاور‌های کنگره همراه خود پوشش‌های مقامات بایدن در خصوص برجام {بوده است}. یکی اجتناب کرده اند انتقادات این گروه اجتناب کرده اند قانونگذاران آمریکایی اینجا است کدام ممکن است برجام به همه بخش‌های اختلاف آمریکا همراه خود ایران اجتناب کرده اند جمله ورزش‌های قلمرو‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم موشکی ایران نمی‌پردازد.

وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه شخصی تصریح کرده است: «آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریکانش در گروه ۱+۵ اجتناب کرده اند آوریل ۲۰۲۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در سراسر} بازه روزی درمورد به ترکیبی‌آوری مستندات این گزارش وارد خوب توسعه دیپلماتیک همراه خود هدف بازگشت دوجانبه به اجرای مناسب برجام شده است. به همان اندازه نوک فاصله این گزارش، هیچ تفاهمی حاصل نشده است.»

تصمیم گیری ضرب‌الاجل‌های ساختگی یکی اجتناب کرده اند تاکتیک‌های ضلع غربی مذاکرات وین در ماه‌های قبلی برای خرس فشار توصیه گروه ایران بوده، جاری آنکه شواهد مختلفی نماد می‌دهند نقطه ضعف انتخاب‌گیری در طرف‌های غربی ویژه به ویژه آمریکا مسئله حرکت تدریجی مذاکرات {بوده است}.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر دوشنبه ۱۵ فروردین ماه در توئیتی کسب اطلاعات در مورد مذاکرات وین نوشت: ‏اگر مکثی در توسعه مذاکرات وین دیده تبدیل می شود، {به دلیل} زیاده خواهی طرف آمریکایی است.وزارت امور خارجه در جهت کسب برتر چیز خوب در مورد ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت ردیابی ها قرمزها همراه خود توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منطق حرکت می تدریجی. به هیچ وجه زیر بار زیاده خواهی آمریکا نخواهیم سر خورد. اگر کاخ سفید معقول رفتار تدریجی، هماهنگی انگشت یافتنی است.