میرکاظمی: سکه ای به نام ۴۲۰۰ تومان نداریم
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: به اصطلاح ارز ترجیحی نداریم، مثلا گندم را می توان با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرد. اگر کسی بخواهد گندم یا نهاده وارد کند و اگر دولت بخواهد بخشی را حمایت کند، طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ باید مابه التفاوت را ریالی بپردازد، الان مابه التفاوت دارو و نان پرداخت می شود و مابقی پرداخت می شود. قفسه سینه