ناتالی سالتر ، سوارکار جنوبی عضو ماه جولای


تبریک به TFE ، عضو جولای ، ناتالی سالتر جنوبی سوار! ناتالی در سال 2018 به TFE South Riding پیوست. در سال 2017 ، او در وزن خود بود ، اما در زمان اضافه و قرنطینه ، وزن خود را افزایش داد. ناتالی گفت که عکس هایش را دیده است و نمی خواهد شیوه زندگی ناسالم را که اکنون زندگی می کند ، هدایت کند. تا پایان سال 2020 ، او بیش از 60 پوند وزن داشت …

منبع

دیدگاهتان را بنویسید