نجات نفت مهاجران / نیمه متضاد فلز


۲ خدمه ذوب آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت مسجد سلیمان در چارچوب هفته {بیست و چهارم} لیگ برتر جام خلیج فارس اجتناب کرده اند ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف هم رفتند کدام ممکن است نفت مسجد سلیمان همراه خود منصفانه گل حریف شخصی را شکست داد.

ذوب آهن در دقایق ابتدایی تفریحی صاحب توپ شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توپ های بلند سعی کرد به دروازه محسن زاده نزدیک شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی ۲ مکان داشت. نیم او در ۱۰ دقیقه اول نیمه اول را خلق کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده حسین سر خورد شانانی او همراه خود منصفانه ضربه اجتناب کرده اند سمت راست توانست به دروازه محسن زاده نزدیک شود با این حال ضربه او به دروازه . {ممنوع کردن} روغن مسجد سلیمان را به گوشه ای فرستاد.

ذوب آهن همراه خود امکانات بیشتری حمله ها شخصی را یکپارچه داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ضربه ایستگاهی اجتناب کرده اند دروازه در اطراف نشد. وسط حسین شانانیهمراه خود ضربه ای به حرکت مدافعان مسجد نفت سلیمان قریشی مقابل پای قریشی افتاد با این حال محسن زاده ضربه محکمی به کرنر زد با این حال این حرکت آنها را سیراب نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذبهان به حمله شخصی یکپارچه داد.

در نیمه دوم توسعه تفریحی به عمومی اصلاح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد سلیمانی توپ را انصافاً مدیریت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان های خطرناکی را روی دروازه این دروازه بان تحمیل کرد.

خدمه خرس هدایت مهگیری ابتدا در دقیقه ۵۵ همراه خود فاراباسی روبه رو شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرنر حاصل اجتناب کرده اند این حمله همراه خود اختلاف فوق العاده به سختی اجتناب کرده اند دروازه به سطح سر خورد.

همراه خود وجود این ۲ حرکت، خدمه تاتار افزایش نیافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی هاشم نژاد در پایان همراه خود پاس کشوری در دقیقه ۶۳ در تک مکان قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربه زمینی او در شرایط نامشخص آفساید به گل تغییر شد.

پس اجتناب کرده اند این گل، سبزپوشان بار تولید دیگری توپ های بلندی را اجتناب کرده اند وسط پایین آوردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تارتار همراه خود از جمله حسام برهاشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد امین درویچی سعی کرد قدرت جدیدی به خدمه تزریق تدریجی، با این حال نفت در پایان همراه خود همین گل پیروز میدان شد.