نجات ۱۱ مسافر مفقود شده در زیدان


بهبهان حسین مرشد همراه خود ادعا این خبر اظهار داشت: در پی ادعا {ناپدید شدن} ۱۱ مسافر در جهان از قلعه جلاب زیدون، کارکنان جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات باند هلال احمر بهبهان به جهان اعزام شد.

رئیس باند هلال احمر بهبهان افزود: کارکنان پروازی همراه خود تصمیم همراه خود مفقودان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی مکان مفقودی بر روی نقشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام توافق ها، محل مفقودان را به زیبایی خاص کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنجا رسیدند.

وی اظهار داشت: مفقودین کدام ممکن است هفت زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ شخص هستند همراه خود توافق بخشداری زیدون را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری مردمان به روستای شام بوستان (محل استقرار خودروهایشان) منتقل شدند.

رئیس باند هلال احمر بهبهان در خاتمه اجتناب کرده اند امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری جهان زیدون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان روستای شام بوستان تقدیر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مسافران خواست برای تفریح ​​در اماکن گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری اجتناب کرده اند راهنمای بومی کمک بگیرند. کوهها.