نرخ جدید رهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجاره در تهران


دسترس در بازار مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال شهر تهران سپرده ها تقریباً ۲ برابر سایر مناطق است، به منظور که ۸۰۰ میلیون تومان در قیطریه، منصفانه واحد تمام متری ۸۵ متری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمر مونتاژ ۱۰ سال ۸۰۰ میلیون رهن است. تومان. .

پیش بینی قیمت خانه

مناسبت ۲ در بهارستان منصفانه واحد ۸۰ متری ۲۰ ساله همراه خود ۲۳۰ میلیون تومان، در جیحون آپارتمان نوساز ۹۷ متری ۳۸۰ میلیون تومان، در حشمتیه ۸۸ متری ۹ ساله واحد عجیب و غریب همراه خود ۴۳۰ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دریاچه چیتگر منصفانه واحد ۹۰ متری همراه خود نشان به مدت منصفانه سال ۴۵۰ میلیون تومان رهن تبدیل می شود.

دسترس در بازار مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال شهر تهران سپرده ها تقریباً ۲ برابر سایر مناطق است، به منظور که ۸۰۰ میلیون تومان در قیطریه، منصفانه واحد تمام متری ۸۵ متری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمر مونتاژ ۱۰ سال ۸۰۰ میلیون رهن است. تومان. .در سعدآباد منصفانه واحد ۹۰ متری همراه خود عمر ۱۰ سال همراه خود صنوبر ۹۰۰ میلیون تومان ودیعه قابل رهن است.

علاوه بر این سپاه پاسداران در ازای رهن مناسب، آپارتمان نوساز ۹۱ متری را ۹۵۰ میلیون تومان ادعا کرد.

در ویلینگک منصفانه واحد ۱۰۰ متری همراه خود عمر مونتاژ ۴ سال همراه خود صنوبر منصفانه میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۰ میلیون تومان رهن تبدیل می شود.انواع

منطقه

سن ما

قطعا ارزش آن را دارد سپرده

شمس آباد

۸۵ متر

۹ سال

۵۲۰ میلیون

دریاچه چیتگر

۹۰ متر

۵ سال

۴۵۰ میلیون

بریدگی کودک نوپا

۹۰ متر

۷ سال

۶۰۰ میلیون

بهارستان

۸۰ متر

۲۰ سال

۲۳۰ میلیون

اردن

۱۰۰ متر

۳۰ سال

۴۵۰ میلیون

آمین

۹۵ متر

نوساز

۷۰۰ میلیون

gihon

۹۷ متر

نوساز

۳۸۰ میلیون

نجابت

۸۸ متر

۹ سال

۴۳۰ میلیون

یگانگی

۱۰۰ متر

۷ سال

۶۰۰ میلیون

نگهبانان

۹۱ متر

نوساز

۹۵۰ میلیون

راه آهن شهری

۱۰۰ متر

۱۴ سال

۵۰۰ میلیون

lingk

۱۰۰ متر

۴ سال

۱.۳۵۰ میلیارد

پارک صبا

۹۵ متر

۲ سال

۶۰۰ میلیون

قفریه

۸۵ متر

۱۰ سال

۸۰۰ میلیون

سعادت آباد

۹۰ متر

۱۴ سال

۹۰۰ میلیون