نظارت مستمر پروژه های خوزستان از طریق سامانه های نظارت آنلاین


مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: معاملات ثبت شده در کارتخوان های ویژه فروش نان در نانوایی ها ملاک تخصیص سهمیه آرد به نانوایی ها خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان: مدیر توسعه کسب و کار این سازمان گفت: همه نانوایی های استان با حضور نمایندگان استان، جهاد کشاورزی، سیلات، قالی همه روزه از طریق اینترنت رصد می شوند. ، بانک سپه.
محمد نژادزاده افزود: تراکنش هایی که برای فروش نان در نانوایی ها در کارتخوان ها ثبت می شود، ملاک تخصیص سهم آرد به نانوایی ها خواهد بود.
وی افزود: هر واحد نانوایی باید معاملات فروش نان را متناسب با سهمیه آرد دریافتی داشته باشد و اگر معامله کمتر از حد انتظار یا معاملات غیرمتعارف باشد، پس از اخطار، سهمیه آرد نانوایی کسر و یا حتی قطع می شود.