نظر شما در مورد دکتر استن اکبرگ چیست؟ (کانال یوتیوب): تغذیه


سلام ، من اخیراً کانال یوتیوب او را کشف کردم و او بسیار مطلع است. اما به نظر می رسد کتو سالم و برخی حامیان ناشتا هستند. من مطمئن هستم که همانطور که ترویج می کند عمل می کند ، یعنی از بین بردن بسیاری از مواد مغذی ، و مطمئن هستم که نمی توانم این کار را برای یک عمر انجام دهم. آیا شخص دیگری فیلم های او را دیده است و نظر شما در مورد او چگونه است؟

دیدگاهتان را بنویسید