نمایشگاه تمبرهای نوروزی اهواز


«تمبرهای نوروزی ایرانی» همراه خود طراحی انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمادهای نماز سال عرضه، گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل بهار، پرندگان، هفته، نمادهای شخصیت، خرید و فروش، میراث باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار ایران، یکی اجتناب کرده اند زیباترین مجموعه تمبرهای جهان را به حاضر گذاشت. اقدامی کدام ممکن است نمایندگی پست جمهوری اسلامی ایران در سال های قبلی گام های مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید موثری در زمینه محافظت، اشاعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش میراث باکلاس ملموس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناملموس برداشته است، اجتناب کرده اند ساعت ۱۸ به همان اندازه ۲۱ در وسط امام خمینی (ره) پذیرای بازدیدکنندگان {خواهد بود}. . مجتمع باکلاس هنری ردا (سلام الله علیها) واقع در شهر نفت اهواز. عکاس: ارمیتا ورناسری

عکاس: ارمیتا ورناسری