هر تفریحی در آسیا مال ماست/ سرمربی الغرافه فوق العاده مورد پسند است


سرمربی فلز ایران همراه خود ردیابی به حضور تیمش در لیگ قهرمانان آسیا ذکر شد: ما {هر روز} همراه خود مسابقات گذراندن هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر مسابقه برای ما تخصص خاصی است.

جواد نکونام شامگاه چهارشنبه در نشست خبری پیش اجتناب کرده اند تفریحی الغرافه ذکر شد: اجتناب کرده اند میزبانی سعودی ها تشکر می کنم. ما همراه خود گروه خوبی همراه خود استاندارد الغرافه تفریحی می کنیم که گیمرها خوبی دارد. می دانیم که اگر اجتناب کرده اند آن غفلت کنیم، برایمان دردسرساز {خواهد بود}. حریفی همراه خود گیمرها برتر ممکن است تفریحی را تنظیم دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را برای ما دردسرساز تدریجی.

باید همراه خود هدف اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد تفریحی کنیم. حریف معلم خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرشناسی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده مورد پسند است. می دانیم فردا تفریحی سختی خواهیم داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد گیمرها الغرافه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم ما کار ما را دردسرساز می تدریجی.

سرمربی گروه فوتبال فلز ایران ذکر شد: عزت الله که امیدوارم در جام جهانی برای ایران بدرخشد در الغرافه تفریحی می تدریجی. امیدوارم شرایط مسابقه پیش برود به همان اندازه بتوانیم بر حریف مسلط شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند عوامل نقطه ضعف آنها استفاده کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور باشیم.

وی همراه خود خاص اینکه گروه ما دردسرساز ترین گروه مسابقات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ها به هم نزدیک هستند، ذکر شد: می دانیم اجتناب کرده اند این مسابقات چه می خواهیم. ما به هیچ وجه هیچ حریفی را بازو کم نمی گیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مشکل نمی کشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی به تفریحی انجام می دهیم. باید همراه خود تمام هدف اصلی وارد تفریحی ها شویم. گیمرها ما همراه خود امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اصلی می توانند بهتر از کار کردن شخصی را داشته باشند.

نکونام ذکر شد: ما مسابقاتی را جلو داریم که {هر روز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر مسابقه برای ما عالی تخصص محدود شده است. ما سال قبلی همین جا بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کردیم به مرحله گروهی صعود کنیم، با این حال تفریحی های سختی تخصصی ایجاد می کند مرحله گروهی داشتیم کار را برای ما دردسرساز کرد. امسال توانستیم یک بار دیگر به آسیا برگردیم، تخصص قبلی را داریم، اجتناب کرده اند سال قبلی درس گرفته ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن هستیم اجتناب کرده اند خطاها قبلی درس بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور شویم. امسال سال متفاوتی {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما برای دستیابی خواهیم جنگید.

او ذکر شد: ما گروه متفاوتی هستیم. ۲ سال است که نخواهیم کرد گیمرها جدیدی به مخلوط کردن شخصی اضافه کنیم با این حال امسال توانستیم گیمرها جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوبی توسل به کنیم. بعد از همه عده ای رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید الان همراه خود نیروی جدیدی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید استاندارد شخصی را در مسابقات نماد دهیم.

نکونام ذکر شد: سال قبلی در آسیا {به دلیل} ضعیف شرکت کننده نتوانستیم اجتناب کرده اند انواع زیادی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی استفاده کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گیمرها شخصی آرامش بدهیم. در حالی که سال قبلی گروه جوانی بودیم، متنوع اجتناب کرده اند گیمرها ما برای اولین بار در آسیا تفریحی می کردند، با این حال اکنون ماهر تر هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص {در این} مسابقات کمک زیادی به ما می تدریجی.

وی ذکر شد: در سه سالی که همراه خود فلز سپری کردم، سعی کردیم گروه قابل احترامی در لیگ ایران باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظرم سودآور بود. حالا گیمرها ما باید ساده به در نظر گرفته شده تفریحی باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حضور {در این} رقبا ها، تفریحی همراه خود گروه های خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه بتوانند بهتر از کار کردن شخصی را حاضر دهند، لذت ببرند.