هر زمینه خرما چقدر بخریم؟


{در این} گزارش مجدد به بازرسی قیمت طیف گسترده ای از خرما دسترس در بازار پرداخته ایم.

لیست قیمت برخی اجتناب کرده اند طیف گسترده ای از خرما حال دسترس در بازار به رئوس مطالب زیر می باشد.
قیمت شناسایی محصول (تومان)
خرما زاهدی ۱۰۰ خوب و دنج ۴۰۰۰
خرما کباب سطح عالی – ۱ کیلو ۱۸۰۰۰
خرما بام مضفتی ۲۵۰۰۰
خرما کباب ۲ کیلویی ۲۵۰۰۰
۳۰۰۰۰ کیلوگرم خرما کباب صادراتی
گذشته تاریخی زاهدی ۳۴۰۰۰ بلوک است
خرما لاکچری ۶۵۰ خوب و دنج پارسان ۳۸۰۰۰
خرما مزواتی ۷۰۰ خوب و دنج مشکی ۴۳۰۰۰
خرما مضفتی ۵۵۰ خوب و دنج فورسان ۵۱۰۰۰
خرما پریمی یانا در زمینه پلاستیکی ۷۰۰ گرمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵۰۰۰ گرمی
خرما پام مزواتی ۶۲۰ خوب و دنج پارسان ۵۷۰۰۰
خرما مضفتی روستای بم ۷۰۰ خوب و دنج پانی ۶۵۵۰۰
مرطوب کننده مروارید سیاه ۷۰۰ خوب و دنج ۶۷۵۰۰
مرطوب کننده مروارید سیاه ۷۵۰ گرمی ۷۱۵۰۰
شاهین مضفتی وزن مخصوص ۷۰۰ خوب و دنج ۷۴۵۰۰
خرما بیرم ۵۰۰ خوب و دنج ۷۵۰۰۰
خرما شکلاتی همراه خود فرنی – ۴۵۰ خوب و دنج ۹۴۹۰۰
کباب خشک شیره ۱۴۵۰۰۰
دکتر.. خرمای کم خوردن Pease 168000