هزینه طرح ترافیک افزایش می یابد / هر چه خودروها در محدوده طرح ترافیک بمانند، پول بیشتری باید پرداخت کنند.


معاون حمل و نقل شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگار الحدث ۲۴:

مجتبی شافعی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه مدل محدوده برنامه ریزی ترافیک متناسب با میزان تراکم ترافیک و مدت زمانی است که وسیله نقلیه در آن ازدحام قرار دارد، گفت: یعنی با افزایش ازدحام، کارمزد باید افزایش یابد.

مجتبی شافعی از شهرداری تهران

رویداد ۲۴ فائزه مومنی: مجتبی شافعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر تغییر طرح ترافیک فعلی برای شهر تهران و همچنین عدم وجود بازدارندگی کافی در طرح فعلی برای جلوگیری از ورود خودروهای شخصی به خیابان ها. گفت: طرح ترافیک فعلی نسبت به طرح قدیم چندین گام رو به جلو برداشته است و انصافاً نزدیکتر است اما نقاط ضعفی نیز دارد. مذاکرات اولیه در شورای ترافیک شهر تهران انجام و مقرر شد کمیته ای موظف به ارائه مدل جدیدی برای مدیریت محدوده ترافیکی شود.

وی در خصوص جزئیات این تغییر گفت: مدل ها در دنیا تست شده اند تا بازدارندگی کافی داشته باشند. ارقام عوارض و جریمه هایی که اکنون تصویب شده بازدارنده ای نیست و چون به دلیل مسائل حقوقی، پلیس در قالب جدید طرح ترافیک جریمه ای در نظر نگرفت و همین امر باعث شد بسیاری از افراد ترجیح دهند با خودروی شخصی وارد شهر شوند. در مدل جدید در حال طراحی، برخی نقاط ضعف تا حد امکان برطرف خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: مدل محدوده برنامه ریزی ترافیک به گونه ای خواهد بود که میزان کارمزد متناسب با میزان تراکم ترافیک و مدت زمان قرار گرفتن وسیله نقلیه در آن ازدحام باشد. یعنی با افزایش ازدحام، هزینه آن بیشتر شود و در عین حال هر چه خودرو بیشتر در شلوغی بماند، هزینه بیشتری پرداخت شود تا فرد تشویق به خروج شود. اما این فرآیند باید انعطاف پذیر باشد. یعنی در روز و شب و با توجه به محدوده مدام تغییر می کند.

الشافعی علت اصلی این تصمیم را گذاشتن سوخت دانست، زیرا قیمت سوخت واقعی نیست و اگر قیمت سوخت واقعی باشد هیچ توجیه اقتصادی برای مردم برای آوردن خودرو وجود نخواهد داشت. با توجه به شرایط فعلی در حال انجام تغییراتی هستیم که البته نیازمند نرم افزار، سخت افزار و چارچوب های مدیریتی است. ممکن است اما تغییر طرح ترافیک تا پایان سال به تصویب هیات ترافیک می رسد و پس از آن مبنای اقدام قرار می گیرد.