هزینه کیف و کفش بچه مدرسه ای به جای خرید میوه
در حالی که پاییز در روزهای اخیر جنبه سرد خود را نشان داده است و مردم برای جذب ویتامین ها و مبارزه با سرماخوردگی به میوه های تازه نیاز دارند، بازارهای سبزیجات کمتر از همیشه شلوغ شده است. کاهش قدرت خرید مردم به دلیل تورم و هزینه های سرسام آور زندگی باعث شده میوه از سبد خرید مردم دور بماند.