هشدار زیدآبادی به افراط گرایان برای تخریب پل ها برای بازگشت به برنامه جامع اقدام مشترک
یک فعال سیاسی اصلاح طلب در اعتماد نوشت: گروهی از نیروهای در جایگاهی در نظام سیاسی که احیای برجام را خلاف منافع خود می دانند، برای تخریب و تخریب همه پل های بازگشت به توافق، صریحاً از ضرورت صحبت می کنند. جمهوری اسلامی برای حمایت از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین.