هشدار نسبت به بازگشایی مسیر ترانزیتی فرآورده های نفتی/ خواه یا نه بازار ایران اشغال شده است؟


هشدار نسبت به بازگشایی مسیر ترانزیتی فرآورده های نفتی/ آیا بازار ایران اشغال شده است؟

رئیس صفحه بحث صادرکنندگان فرآورده های نفت، سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی اظهار داشت: این خطر موجود است تخصصی ایجاد می کند صورت باز شدن مسیر ترانزیتی، فرآورده های نفتی نخجوان، آذربایجان، ترکمنستان هر دو محصولات روسیه وارد بازارهای عراق، ارمنستان، افغانستان شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بخش شخصی ایران اجازه صادرات بدهند.»


سیدحمید حسینی در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار مالی ایلنا کسب اطلاعات در مورد صادرات بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآورده های آن طی عالی سال قبلی تصدیق شد: همسایه بود، در تعدادی از ماه بورس ساده حدود ۱۵ میلیون لیتر بنزین به عراق صادر شد. کردستان روزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع صادرات بنزین ما حدود ۳ میلیارد دلار است.


وی افزود: امسال همراه خود ملاحظه به کاهش شیوع کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش بلعیدن خانه، عملاً توان صادرات نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان صادرکننده بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازوئیل پرانرژی هستیم.


رئیس صفحه بحث صادرکنندگان فرآورده های نفت، سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی اظهار داشت: برخی اجتناب کرده اند پالایشگاه های نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پالایشگاه های نوزاد میعانات گازی بدست آمده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولاتی قابل مقایسه با گازوئیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفتا ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادر می کنند. پالایشگاه های نفت قابل مقایسه با شازند اراک، نوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصفهان نیز فرآورده های جانبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پالایشگاهی ساخت می کنند.


وی اظهار داشت: فرآورده های این پالایشگاه نوزاد استاندارد اجباری برای صادرات به بازار اقلیم کردستان را ندارد، با این حال بازار خوبی در افغانستان دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر قیمت بنزین در بازارهای جهانی بیش اجتناب کرده اند اینجا است. ۱۰۰۰ دالر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ترکمنستان کمتر اجتناب کرده اند ۴۰۰ دالر اجتناب کرده اند بازار جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هزینه ۶۰۰ دالر به همان اندازه کنون ۲۰۰ هزار تن بنزین در دسترس بودن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر بازار افغانستان را از نزدیک تحمل تاثیر قرار داده است. پالایشگاه های ایرانی ضرر خواهند داشت چون مشکلی ندارند. امکان صادرات همراه خود این قیمت ها


حسینی تاکید کرد: این خطر موجود است تخصصی ایجاد می کند صورت باز شدن مسیر ترانزیتی، فرآورده های نفتی نخجوان، آذربایجان، ترکمنستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو فرآورده های نفتی روسیه وارد بازارهای عراق، ارمنستان، افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان صادرات بخش شخصی ایران را از نزدیک تحمل تاثیر قرار دهد. “


وی همراه خود ردیابی به تاثیر هماهنگی برجام در تسهیل الگو صادرات، اظهار داشت: در صورت هماهنگی، توان افزایش صادرات را حداقل اجتناب کرده اند سوی پالایشگاه ها در مختصر مدت نخواهیم داشت، با این حال قابل دستیابی است باز شود. به پالایشگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پالایشگاه های نفت.”


انتهای پیام/