هفت نقطه در خوزستان رطوبت از ۷۰ درصد گذشت


مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: حداکثر رطوبت طی ۲۴ ساعت گذشته در هفت ایستگاه هواشناسی استان از ۷۰ درصد گذشت.

محمد سبزاری گفت: میزان رطوبت آبادان ۹۰، شادگان ۸۸، بندرماهشهر ۸۱، کشاورزی اهواز ۷۹، هندجان ۷۴، اهواز ۷۳، بوستان ۷۱، گتوند ۶۶، ایذه ۶۲، صفی آباد دزفول ۶۵، ۶۵، شوشلی ۶۵، و شوشلی ۶۵ درصد ۵۱ درصد انتظار می رود.

به گفته وی، تا اواسط هفته جاری جریان جنوبی افزایش رطوبت را به ویژه در مناطق جنوبی و مرکزی افزایش می دهد.

خوزستان در دو هفته گذشته همراه با پدیده بادهای موسمی تحت الشعاع پدیده الشرقی قرار گرفته است و رطوبت هوا در ایژ هفته گذشته به ۹۲ درصد رسید.

اداره کل هواشناسی خوزستان در اطلاعیه های متعددی نسبت به افزایش رطوبت و ضریب ناپایداری بالا هشدار داد.