همایون شجریان تأثیر جدید چاپ شده کرد
همایون شجریان خواننده سرشناس ایرانی در معاصر‌ترین ورزش هنری شخصی قطعه «دل من می خواهم می‌گرید» را به آهنگسازی علیرضا سپهوند روانه بازار نشر موسیقی کرد.