همراه خود آغوش باز اجتناب کرده اند سوئد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنلاند استقبال می‌کنیم


با آغوش باز از سوئد و فنلاند استقبال می‌کنیم

دبیرکل ناتو ذکر شد کدام ممکن است سوئد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنلاند همراه خود آغوش باز اعضای ناتو برخورد با خواهند شد.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری فرانسه، دبیرکل ناتو ذکر شد کدام ممکن است سوئد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنلاند همراه خود آغوش باز اعضای ناتو برخورد با خواهند شد.


«ینس استولتنبرگ»، دبیرکل ناتو ذکر شد: «فنلاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئد در صورت تقاضا همراه خود آغوش باز در ناتو مورد استقبال قرار خواهند گرفت.»


دبیرکل ناتو افزود: بعد از همه این برعهده فنلاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئد است کدام ممکن است انتخاب بگیرند کدام ممکن است خواه یا نه می خواهند برای عضویت در ناتو تقاضا دهند هر دو خیر. با این حال در صورت وجود آنها انتخاب به تقاضا داشته باشند، ناتو همراه خود آغوش باز اجتناب کرده اند آنها استقبال خواهند کرد. این ۲ ملت نزدیکترین شرکای ما هستند.»


این در حالی است کدام ممکن است روسیه پیشتر در زمینه بخشی از سوئد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنلاند به ناتو هشدار داده بود. 


 


انتهای پیام/