همنشینی بامزه رضا صادقی همراه خود خواننده لس‌آنجلسی


رضا صادقی، خواننده ستاره فیلم پاپ که برای اجرای اجرای زنده به آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر لس‌آنجلس بازدید کرده است همراه خود سید حسین موسوی (تهی)، خواننده رپ ساکن خارج ملت دیدار کرد.

رویداد۲۴ سید حسین موسوی ملقب به تهی، خواننده رپ فارسی است. وی اجتناب کرده اند سال ۱۳۷۹ به‌طور غیرحرفه‌ای وارد جهانٔ موسیقی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترانه‌هایش را در استودیوی خانگی خودش ضبط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکثیر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سال ۱۳۸۱ ورزش‌اش را به‌طور حرفه‌ای تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترانه‌های شخصی را در استودیو‌های شهر تهران ضبط کرد. او هم‌اکنون ساکن شهر l. a. آمریکا است.