همکاری همراه خود بنت همراه خود حداقل مشروعیت / امتحان شده تل آویو برای تشکیل ناتوی عربی علیه ایران / عدم ضمانت در آشتی سراسری / ناپایدار زندانیان فلسطینی اجتناب کرده اند زندان


همکاری با بنت با حداقل مشروعیت / تلاش تل آویو برای تشکیل ناتوی عربی علیه ایران / عدم اطمینان در آشتی ملی / فرار زندانیان فلسطینی از زندان

کارشناس امتیازات اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین اظهار داشت: استعفای نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی اگرچه قابل دستیابی است پایه در درگیری ۱۲ روزه غزه داشته باشد، با این حال شرایط سیاسی به طور قابل توجهی پس اجتناب کرده اند هماهنگی در فلسطین خانه را بر وی شایسته کرد. جانشین


سید محمد جعفر رضوی کارشناس امتیازات اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرگزاری ایلنا به تشریح مهمترین وقایع رخ داده در اراضی اشغالی در سال ۱۴۰۰ صنوبر تخصصی ایجاد می کند اواخر وقت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی به توانایی رسید. ژوئن. سال قبلی که ۱۳ سال بعد {اتفاق افتاد}. همراه خود جدا درگیر شدن او را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرنگونی نفتالی بنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اولین بار اجتناب کرده اند سال ۱۹۴۸ در سرزمین های اشغالی، خوب مقامات هشت حزبی تشکیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب بر این شد که نخست وزیری به صورت چرخشی تصمیم گیری شود که اتفاق مهمی تلقی تبدیل می شود. آنچه باید مورد ملاحظه قرار گیرد اینجا است که اجتناب کرده اند نفتالی بنت در سرزمین های اشغالی استقبال خوبی نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حرکت شاهد خوب مقامات ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید دموکراتیک هستیم که سرانجام ممکن است به نتیجه عقب کشیدن منجر شود.


وی یکپارچه داد: در امتداد طرف این تنظیمات سیاسی باید به این نکته ردیابی کرد که رئیس رژیم صهیونیستی پس اجتناب کرده اند هفت سال استعفا داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسحاق هرتزوگ که رئیس سابق آژانس یهود بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان رئیس اپوزیسیون در وسط نتانیاهو شناخته می شد، شناخته شده به عنوان رئیس جمهور این رژیم انواع شد. رئیس جمهور جدید رژیم صهیونیستی: «این نیز خوب مناسبت مهم بود. نکته عکس که در گذشته اجتناب کرده اند ناآرامی های سیاسی در تل آویو باید به آن است ردیابی می شد، درگیری ۱۲ روزه غزه بود. واقعیت اینجا است که نبرد به مدیریت اسرائیل در غزه چنان وضعیتی را علیه افسران اسرائیلی تحمیل کرده است که متعدد معتقدند نتانیاهو ضربه آخرین را اجتناب کرده اند آن جهان خورده است. مناسب است که توافقاتی بین ۲ طرف برای دوباره کار کردن غزه تکمیل شد با این حال نتیجه چیزی جز عدم رعایت این موضوع نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند اتفاق خاصی رخ نداد.


را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تحلیلگر سیاسی افزود: اجتناب کرده اند منظری تولید دیگری باید ملاحظه داشت که تنظیم توانایی در کاخ سفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی کار برخورد کردن جو بایدن باعث اختلاف بین تل آویو را انتخاب کنید و انتخاب کنید واشنگتن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است باید اظهار داشت. که این الگو در زمان اوباما خاص است با این حال اختلاف ۲ طرف مرتفع است.{در این} راستا شبح رژیم صهیونیستی علیه ایران یکی اجتناب کرده اند موضوعات سال قبلی است.علی رغم تهدیدات اسرائیل علیه ایران در نتیجه مخالفت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافقات متعدد در گروه ملل شده است، من می خواهم معتقدم این مورد در سال جدید نیز یکپارچه ممکن است داشته باشد. در حالی که اکنون متعدد بر این باورند که مقامات جدید رژیم صهیونیستی جستجو در متشابه سازی اطراف جغرافیایی شخصی است. به تماس گرفتن ناتوی عربی، همراه خود هدف نبرد همراه خود تأثیر می گذارد ایران.


فلسطین


وی همراه خود ردیابی به تحولات فلسطین در یک واحد سال قبلی اظهار داشت: با توجه به فلسطین واقعیت اینجا است که صدور احکام جیب دادگاه اجتناب کرده اند سوی رژیم صهیونیستی باعث شد که آنها به محله شیخ جراح حمله کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخواهند این وضعیت را تخلیه کنند. موضوع آنقدر مهم شد که در طولانی مدت عملیات سیف قدس تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام خوب دلسرد کردن جهانی برای از دوام فلسطین تحمیل کرد. از نظر من این عملیات را باید مهمترین دستاورد فلسطین دانست. چرا که حمایت از دوام فلسطین اجتناب کرده اند ساکنان محله شیخ جراح نماد داد که کانون اصلی این جنبش تنها غزه نیست، اما علاوه بر این به مناطق تولید دیگری نیز کشیده شده است. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، شاهد بودیم که میانجی هایی یادآور محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، همراه خود روی کار برخورد کردن بایدن، آشتی سراسری را به تاخیر انداختند، با این حال انتظارات آنها اجتناب کرده اند بایدن محقق نشد.


رضوی افزود: حمایت فلسطین اجتناب کرده اند از دوام در عملیات شمشیر بیت المقدس به نحوی نماد داد که بین آنها همبستگی موجود است که بعد از همه ارزش های زیادی را به تل آویو تحمیل کرد. موضوع مهم تولید دیگری ناپایدار اسرای فلسطینی اجتناب کرده اند ایمن ترین زندان های رژیم صهیونیستی بود که برای تعدادی از هفته تیتر خوب رسانه ها شد. واقعیت اینجا است که این موضوع ضربه محکمی به مکان امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش اسرائیل وارد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طرفی فشار بر اسرا را به همان اندازه حدودی کاهش داد، با این حال از نظر من دشواری آشتی سراسری مهمترین موضوع {در این} زمینه است. . آنچه باید فکر شود اینجا است که آمریکا مدت هاست جستجو در سوء استفاده اجتناب کرده اند شرایط فلسطین {بوده است} چرا که برخی معتقدند همراه خود برخورد کردن بایدن نبرد بین ۲ طرف رفع شود با این حال این اتفاق نیفتاده است.


وی در طولانی مدت خاطرنشان کرد: اگرچه تبادل اسرا بین اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطینی ها ممکن است یکی اجتناب کرده اند مهمترین موضوعات باشد، با این حال اشکال اینجاست که اگر تل آویو بخواهد اقدامات تحریک آمیزی علیه ایران انجام دهد، با بیرون شک شاهد تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدتر کردن نبرد خواهیم بود. اسرائیل همواره جستجو در تضعیف هماهنگی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا به هر تعیین کنید قابل دستیابی {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط را به گونه ای تولید دیگری مطابق همراه خود مزیت شخصی تنظیم می دهد. همراه خود این جاری، آنها امیدوارند که بتوانند هماهنگی نامه ابراهیم را همراه خود سایر ملت ها امضا کنند. به نظر می رسد مانند است اخیرا شاهد بازدید رئیس رژیم صهیونیستی به ترکیه بودیم که می توان اجتناب کرده اند آن به هماهنگی ابراهیم تعبیر کرد.


انتهای پیام/