وام اتحادیه اروپا به ساخت و ساز مزرعه بادی شناور در ساحل پرتغال کمک می کند


او امروز با کنسرسیوم بانک سرمایه گذاری WindPlus توافقنامه ای را امضا کرد تا 60 میلیون یورو وام برای ساخت مزرعه بادی عمیق در سواحل پرتغال ارائه دهد. این وام از تسهیلات پروژه های نمایشی انرژی InnovFin (InnovFin EDP) ، که توسط برنامه تحقیق و نوآوری اتحادیه اروپا تأمین می شود ، دریافت می شود.

دیدگاهتان را بنویسید