واکنش رستم قاسمی مشاور به انتشار عکس های خصوصی اش


علی جعفری مشاور و رئیس دفتر رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به عکس های قاسمی که به تازگی در فضای مجازی منتشر شده است، واکنش نشان داده است.

رستم قاسمی

رویداد ۲ جعفری در صفحه توئیتر خود نوشت: صرف نظر از صحت عکس ها، انتشار عکس های خصوصی این زوج با کدام مکتب اخلاقی مطابقت دارد؟ برای اهداف سیاسی، شرافت و انسانیت را تحقیر نکنیم.»