واکنش های علیرضا دبیر در مواجهه با سیاست عجیب استدبیر که خود یکی از سیاسی ترین چهره های کشتی ایران است و سابقه عضویت در شورای شهر تهران را نیز دارد، پیش از این مورد انتقاد منتقدانش قرار گرفته بود که کشتی گیران زیر نظر او نسبت به اتفاقات اخیر ایران واکنشی نشان نداده اند. در فضای مجازی همین موضوع دلیلی شد تا او بگوید در مراسم تجلیل از تیم های ملی که با حضور اسپانسر برگزار شد، مشکل سیاسی بودن کشتی گیران وجود دارد.