وزارت اقتصاد از تشکیل گروه مالی بانک ملی ایران حمایت کرد


معاون امور بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های اقتصاد دولتی با اشاره به تشکیل گروه مالی بانک ملی ایران گفت: هر اقدامی از سوی این بانک که به اجرای مفاد قانونی و از سوی دیگر افزایش وظایف بانکی کمک کند، مورد استقبال قرار می‌گیرد. با حمایت وزارت اقتصاد

وزارت اقتصاد از تشکیل گروه مالی بانک ملی ایران حمایت کرد
رویداد ۲۴ آقای عباس حسینی در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی بانک ملی با بیان اینکه تشکیل گروه مالی در صورت واگذاری به این سمت می تواند کار خوبی انجام دهد، افزود: نتیجه این اقدام خواهد بود. که فعالیت های بانکی ما بهتر از گذشته انجام شود.

وی تصریح کرد: قانون بانک ها را موظف کرده است که دارایی ها و شرکت های مازاد خود را واگذار کنند و صرف نظر از این بخش، شرکت های باقی مانده ارائه دهنده خدمات مالی و بانکی باید تقویت شوند.

معاون بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در خاتمه خاطرنشان کرد: تشکیل گروه مالی می تواند علاوه بر آغاز فصل جدید فعالیت، به تقویت این شرکت ها منجر شود.