وقتی آگورلو آرزو کرد ورزش استقلال در میدان گل جوهر شد


وقتی آگورلو خواستار تمرین استقلال در میدان گل جوهر شد

ژول جوهر سرمربی این خدمه به اظهارات سرمربی استقلال پاسخ داد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید الحوایی در نشست خبری پیش اجتناب کرده اند دیدار گل جوهر مقابل شهر خودرو حاضر شد و در ابتدای صحبت های شخصی در پاسخ به صحبت های فرهاد مجیدی ذکر شد: ممکن است فوتبال را توصیه شده می کنم. موضوعی در نشست خبری یکی اجتناب کرده اند خدمه های لیگ شیوع مطرح شد و ممکن است آرزو می کنم نکاتی را {در این} باره دقیق کنم به همان اندازه دوستان بدانند واقعیت چیست. تجهیزات گلف گل گهر سیرجان یکی اجتناب کرده اند مجهزترین و همراه خود استاندارد ترین کمپ های تمرینی را در سیرجان اسن دارد کدام ممکن است خدمه گل گهر تا حد زیادی تمرینات شخصی را {در این} فصل سپری کرد. این اردو به قدری باکیفیت است کدام ممکن است تجهیزات گلف های زیادی در ایران آرزو کرد برپایی اردوهای شخصی بودند و تجهیزات گلف ما همه وقت همراه خود آغوش باز اجتناب کرده اند آنها استقبال می تدریجی.


وی یکپارچه داد: طبق تقاضا جناب آقای سردار آجورلو، مدیرعامل احترام تجهیزات گلف استقلال، تجهیزات گلف ما ادعا کرده است کدام ممکن است این کمپ ممکن است در مواقعی کدام ممکن است خدمه برای ورزش تعطیل است، در اختیار خدمه های لیگ شیوع قرار گیرد به همان اندازه اجتناب کرده اند آن استفاده کنند. همراه خود این اوصاف اجتناب کرده اند دوستان خواهش می کنیم کدام ممکن است منصفانه بار به کمپ فیبر اوج بزنند و همراه خود امتحان کنید این کمپ تنظیمات تحمیل شده {در این} کمپ در تهران توسط مدیریت و کادرفنی تجهیزات گلف را بازرسی کنند به همان اندازه این کمپ به شرایط ورود پیدا تدریجی. سطح ای کدام ممکن است دوستان نسبت به آن است چشم انداز کسب پیدا کردند. همراه خود این جاری، ممکن است در نظر گرفته شده می کنم تجهیزاتی کدام ممکن است ما داریم، مشابه با پایین ورزش ما، انصافاًً صحیح سبک و مانکن خدمه ما است و امیدوارم خدمه های تولید دیگری بتوانند تجهیزاتی کبریت همراه خود سبک و سبک وزن خدمه شخصی پیدا کنند.


الحاوی افزود: با این حال برای ما جای تردید است کدام ممکن است تجهیزات گلف بزرگی مشابه با استقلال همراه خود وجود اردوی کنار هم قرار دادن سازی مرحوم حجازی، دو ورزشگاه و منصفانه پایین ورزش برای تجهیزات گلف الثوره، همچنان جستجو در منصفانه پایین ورزش در سه سال قبلی.” به صورت جداگانه دوستان اشکال را جای عکس بازرسی کنند. خدمه های شهرستانی گناهی ندارند کدام ممکن است می خواهند در کنوانسیون مطبوعاتی با اشاره به خدمه های شهرستانی اینگونه صحبت کنند. علیرغم صحبت با اشاره به خدمه گل جوهر سیرجان، بدینوسیله ادعا می کنیم کدام ممکن است تجهیزات گلف گل جوهر آمادگی دارد به هر باشگاهی کمک تدریجی به همان اندازه اجتناب کرده اند اردوی شخصی در سیرجان استفاده تدریجی و حتی اردوهای شخصی را در شهر شخصی تدارک ببیند کدام ممکن است نتوانستند انجام دهند. سال ها.


جوهر سرمربی گل اجتناب کرده اند تجهیزات گلف استقلال انتقاد کرد و ذکر شد: برای ما جای سوال کردن است کدام ممکن است آقای آن تجهیزات گلف با اشاره به چیزی اظهار تذکر می تدریجی کدام ممکن است ربطی به آن است ندارد و باشگاهی کدام ممکن است ربطی به آن است ندارد و ما هیچ واکنشی اجتناب کرده اند طرف آن تجهیزات گلف نمی بینیم. و موسسات تولید دیگری. توصیه شده می کنم این دوست گران همراه خود تیمش در ارتباط باشد و با اشاره به مسائلی کدام ممکن است ربطی به آنها ندارد و بحث تجهیزات گلف هایی مثل گل گهر سیرجان و مس رفسنجان و بافندگان گامشهر و حتی فجر سپسی و حقوق اظهار تذکر نکند. اجتناب کرده اند این تجهیزات گلف ها تا حد زیادی اجتناب کرده اند این ها اجتناب کرده اند بین نمی رود در طولانی مدت صحبت هایم {در این} نیمه امیدوارم رکورد آقای قلیوانی شناخته شده به عنوان سرمربی استقلال آسیب دیده شود به همان اندازه به سختی اجتناب کرده اند این صحبت های غیرحرفه ای را در تجهیزات گلف بشنویم. کنوانسیون های مطبوعاتی به صورت جداگانه خوشایند است کدام ممکن است در کنوانسیون های مطبوعاتی با اشاره به امتیازات فنی صحبت کنیم. شخصی آقای گلنوی به هیچ وجه به این حرف ها پاسخ نمی دهد از همه وقت این تصور را دارد کدام ممکن است پاسخ شخص خاص مهم و حرف مهم را باید داد وگرنه هر حرفی است. ذکر شد و ناپدید شد و نیازی به پاسخگویی نیست.


الحوایی سپس دانستن درباره شرایط گل جوهر برای تفریحی فردا مقابل شهر خودرو دلیل داد: به نظرم این وقفه در لیگ برای تیمی مثل گل جوهر کدام ممکن است جهت گیری سازنده و باکلاس ای داشت اتفاق خوبی نبود. با این حال سفر بیشتر اوقات خدمه را مختل می تدریجی. علیرغم اقداماتی کدام ممکن است آقای قلفانی و کادر فنی انجام دادند، توانستیم همراه خود انجام تمرینات خوشایند و انجام مسابقات تدارکاتی صحیح خدمه را به شکلی برگردانیم، با این حال از هر لحاظ تفریحی تدارکاتی و تفریحی مناسب انصافاً منحصر به فرد است. . شاید تفریحی فردا روی کاغذ برای هواداران فوتبال دستی باشد، با این حال خدمه شاهخودرو در ۵ تفریحی فعلی شخصی انجام فوق العاده خوبی داشته است و شاید مانکن تفریحی او برای ممکن است و آقای دکتر گرامی داشت نباشد. آقای گلنوی در کل هفته توده ها به گیمرها ما تذکر داد کدام ممکن است به جایگاه خدمه شهر خودرو به نظر می رسید نکنند.


وی افزود: مثبت هستیم کدام ممکن است تیمی دردسرساز کوش همراه خود ساختار دفاعی فوق العاده فشرده و منسجم و امتحان شده برای ضربه زدن به ما در ضدحمله، مقابل ما {خواهد بود} و فردا باید همراه خود کانون اصلی مناسب اجتناب کرده اند منصفانه ثانیه به بالا برسیم. ساعت داور سوت می زند “حضور در پایین”. کسب سه امتیاز برای ما فوق العاده ضروری است و گیمرها نیز باید شرایط خدمه را در وقت استراحتی کدام ممکن است رخ داد و این است تفریحی تک به تک در جاری برگزاری است را درک کنند به همان اندازه بتوانیم جایگاه خوبی را در لیگ کسب کنیم. لیگ همراه خود سه امتیاز این تفریحی. در سفر بعدی یک بار دیگر برای شش تفریحی بعدی کنار هم قرار دادن شوید به همان اندازه بتوانیم در طولانی مدت فصل همراه خود وجود همه ناراحتی ها جایگاه خوبی در لیگ کسب کنیم.


الحوایی دانستن درباره جلو گل جوهر ذکر شد: در واقع مثل تمام فاصله هایی کدام ممکن است در لیگ تمرینی پایین اوج گذاشتیم، این سیستم تمرینی ما در سیرجان برگزار تبدیل می شود و در صورت لزوم برای عقد قرارداد دلپذیر به تهران هر دو شهرستان ها می رویم. این سیستم سفر مسابقات و طبق این سیستم ریزی درک گلوانی به توسعه تمرینی شخصی مشابه با سایر زمان های لیگ یکپارچه خواهیم داد.


انتهای پیام/