پادکست رژیم غذایی شماره 81 – روزه داری هر از گاهی: سنگهای بالینی و اقدامات احتیاطیروزه داری گاه به گاه به یکی از شدیدترین روندهای سلامتی تبدیل شده است ، اما همه یکسان نیستند. این سه متخصص نکات و ترفندهایی را که باید بدانید برای افزایش شانس ایمن و م fastثر روزه داری مورد بحث قرار می دهند.

پادکست ارسال رژیم غذایی پادکست شماره 81 – هر از گاهی روزه گرفتن: سنگهای بالینی و اقدامات احتیاطی اولین بار در رژیم غذایی ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید