پاسخ تجهیزات گلف استقلال به اظهارات گل محمدی: منتظر تقابل هستیم!


تجهیزات گلف استقلال به اظهارات سرمربی تهرانی پرسپولیس پاسخ داد.

استقلال و پرسپولیس

مناسبت ۲ سرپرست فنی تجهیزات گلف پرسپولیس تهران پس اجتناب کرده اند فینال ورزشی دربی در سخنانی کدام ممکن است در حال حاضر انجام داد به این دیدار ردیابی کرد.

وی مدعی شد کدام ممکن است عده ای دوست ندارند پرسپولیس تهران قهرمان لیگ برتر شود. صحبت هایی کدام ممکن است همراه خود پاسخ تجهیزات گلف استقلال تهران مواجه شد.

و تجهیزات گلف استقلال همراه خود ردیابی {به رفتار} سرمربی پرسپولیس در ورزشی دربی نیازمند معامله با فدراسیون فوتبال به حواشی جنجالی این دیدار شد.

یحیی گل محمدی