پاسخ تجهیزات گلف گلگوار به رای کمیته انضباطی: صدا داریم با این حال نفس نداریم!


کمیته انضباطیمناسبت ۲۴ کمیته انضباطی درست در این لحظه (پنجشنبه) رای درمورد به مونتاژ استقلال و جلجوهر را صادر کرد. این رای پاسخ تجهیزات گلف گلور را در پی داشت. ادعا تجهیزات گلف گلگهر به رئوس مطالب زیر است:

ما بالا خودمونیم!

تجهیزات گلف گلگوار تنها باشگاهی در ایران است کدام ممکن است معتبرترین نهادهای انضباطی فدراسیون فوتبال ایران به عنوان نمونه وقف شخصی مورد احترام قرار گرفته است.

ظاهراً آن جمله غیرمعمول و ناعادلانه خواستن به ضمیمه داشت. امین قاسمی نژاد در اعتراض به تضییع حقوق بدیهی تیمش توسط داور در لاین ورزشگاه ریختن شد و در واقع خوب مونتاژ محروم شد با این حال حالا خاص نیست در گزارش داور چه آمده است. ناظر مسابقه جلب توجه اینجاست کدام ممکن است برای متخلفان اصول مسابقه کدام ممکن است مجازات آنها حداقل سه مونتاژ محرومیت ابدی است مجازاتی فکر نمی شود. به معنای واقعی کلمه هستند مظلوم مجازات می شوند.

حتی صدای ما بلند شد به همان اندازه عدالت خواهی فریاد بزنیم. چه می گوییم؟ فصل قبلی علاوه بر این تمام خطاها نامطلوب داوران تولید دیگری مقابل گل گهر، دو پنالتی هم برای گل گهر امضا شد کدام ممکن است به مشاوره مشاوران خطا بود. خواه یا نه خوب بی ارزش ضربه خورد هر دو مهمترین سوت ورزشی؟

در تمامی دیدارهای نیم فصل دوم کدام ممکن است گلگهر امتیاز اجتناب کرده اند کف دست داد، داور بیشترین موقعیت را داشت و در ۵ هفته ۵ امتیاز اجتناب کرده اند کف دست داد. به نظر می رسد مانند است نجابت گلگوار باعث سوء تفاهم شده و این است تصور را تحمیل کرده است کدام ممکن است این خدمه ممکن است درهم آسیب دیده شود.

اجتناب کرده اند ابتدای این فصل تاکنون خدمه های زیادی همراه خود وجود عدم حاضر مدارک و مجوزهای اجباری اقدام به توسل به شرکت کننده خارجی کرده اند و هر دو همراه خود وجود بدهی های خارجی و احکام قضایی در پنجره نیم فصل اقدام به کسب گیمرها خارجی و خانه کرده اند. چگونه قوانین {در این} زمان ها انعطاف پذیر شد و ناپدید شد؟


اصولاً بیاموزید: پرسپولیس به برانکو پول نداد


خواه یا نه گیلگهر تنها در کنترل و رشد بازی {است تا} دیگران اجتناب کرده اند آن بهره ببرند؟

۹ این ورزشی اینگونه تمام نمی شود. ما به همان اندازه انتها خواهیم جنگید و به هیچ وجه راه را خطا نخواهیم برد به همان اندازه نتیجه بگیریم. مشخص باشید {در این} واحد محکم تر خواهیم شد. چون آن است بر خطاها نامطلوب قضات غلبه می کنیم، بر تصمیم گیری های نامطلوب نیز غلبه خواهیم کرد.

صدایمان گرفته تبدیل می شود با این حال نفسمان حبس نمی شود.